Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BAĞIMLI BAKIM TEORİSİNİN KAVRAM ANALİZİ

Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar