Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

karasel proğramlama yönteminin İMKB 100 endeksine uygulanması ve pörtföy optimizasyonu

IKTISAT ISLETME VE FINANS, ss.70-83, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Human Capital in Economic Growth

Economics World, cilt.4, ss.101-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships of Corporate Social Responsibility with Perceived Financial Performance of Businesses: A Study

China-USA Business Review, cilt.14, no.11, ss.557-565, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMKB'de işlem gören banka hisse senetlerinin getirileri ile makro ekonomik faktörlerarasındaki ilişkinin analizi

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.39-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal oranlarla hisse senedi getirileri arasındaki ilşki

Muhasebe Finansman, ss.176-187, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya borsalarının finansal göstergelere göre dönemlerarası karşılaştırmalı analizi

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., cilt.1, ss.127-145, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa birliğine aday ülkelerin finansal risk açısından karşılaştırılış konumlandırılması

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.77-90, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedef programlanması ile Türkiye bankacılık sektöründe Finansal planlama uygulaması

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.77-93, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi

The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015), Torino, İtalya, 18 - 20 Ağustos 2015, ss.1-13