Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adaptation and validation of QuEChERS method for the analysis of trifluralin in wind-eroded soil

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, cilt.47, ss.842-850, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Gamma Irradiation on Penicillium expansum Isolated from "Golden Delicious" Apples

The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.1, ss.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Combination of Irradiation and Sodium Carbonate to Control Postharvest Penicillium Decay of Apples

The Journal of Turkish Phytopath, ss.47-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pestisit Kalıntı Analizlerinde Kalite Sistemleri: ISO 17025 ve OECD-GLP

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.270-279, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Irradiation alone or comined with other alternative treatments to control postharvest disease

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.8, ss.421-434, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri.

Anadolu Dergisi, cilt.21, ss.44-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Fate of Pesticide in the Environment

Journal of Biological and Environmental Sciences, cilt.4, ss.29-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Allelopathic Potential of Some Essential Oil Bearing Plant Extracts on Setaria spp.

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.435-443

DETERMİNATİON OF PLANT PROTECTİON PROBLEMS İN SUGAR BEET GARDEN İNKAYSERİ PROVİNCE OF TURKEY

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.152-157

Bazı Yabancı ot Türlerinin Plum Pox Virus’e Konukçuluk Etme Potansiyeli.

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.159-163

Investigation of Potential Use of Some Corn Lines and Cultivars as a Trap Plant Against Broomrape (Orabanche Spp.).

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.430-434

Allelopathic Potential of Some Essential Oil Bearing Plant Extracts on Chenepodium album L.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.443-447

Determination of plant protection problems in Peache garden in Mersin province of Turkey. .

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.741-743

Organik Tarımda Zararlı Hastalık ve Yabancı Otlarla Mücadelede Uçucu Yağların Etkisi.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.245-248

Erzincan’da Gıda ve Tıbbi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.111-115

Develi’de Gıda ve Tıbbi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.84-87

Türkiye’de Entomofagi Hakkında Bir Kamuoyu Araştırması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.161

Public Attitudes Towards Insects as Animal Feed

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.82

MICROBIAL PESTICIDES IN IPM

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapeşte, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, ss.10

Determination of plant protection problems in potato field in Kayseri province of Turkey

3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, Makedonya, 14 - 18 Ağustos 2017, ss.90

Allelopathic effects of medical plants essential oils on Parapholis incurva

3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Skopje, Makedonya, 14 - 18 Ağustos 2017, ss.32

The Role of Biopesticides in Crop Protection

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.134

New Approach to Plant Protection

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.489

"Investigation On The Herbicidal Effects Of Essential Oil Obtained From Two Mint Species On Parapholis İncurva

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 ], Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, ss.522

Entomopathogenic Nemetodes as Bio-control Agents in Agriculture

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.314

TÜRKİYE’DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VEDAYANIKLILIK SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.558-779

First report on Grapevine leafroll associated virus 1 infecting pomegranate trees (Punica granatum L.) in Turkey

14th Mediterranean Phytopathological Union (MPU) Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2014, cilt.54, no.1, ss.175

Phytoremediation: An Environmentally Approach to Remove Pesticides from Contaminated Soil.

8th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Envıronment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.45

Bioremediation: a tool for environmental cleaning of pesticide contaminated soil.

8th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Envıronment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.111

Trifluralin Analysis in Wind-Eroded Soils by QuEChERS Method

9th European Pesticide Resudue Workshop-EPRW, Avusturya, 1 - 04 Haziran 2012, ss.322

Quality Systems for Pesticide Residue Analysis: ISO 17025 and OECD-GLP

7th MGPR International Symposium “Paolo Cabras” Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries, Yunanistan, 1 - 04 Kasım 2011, ss.65

Tarım İlaçları ve Gıda Güvenliği (Pesticides and Food Safety).

Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.1031-1042

The use of 14C-labelled compound for the uncertainty measurement in pesticide residue analysis

MGPR and GRIFA 2010, Pesticides in the Mediterranean Area., İtalya, 1 - 04 Kasım 2010, ss.36

Yemlerde mikotoksin kalıntı analizleri.

Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.44