Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20. YÜZYIL DÜNYA VE TÜRKİYE KENTLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.200-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Building Decisions in Urban Conservation Plans- Giresun Example

MEGARON, cilt.12, ss.106-119, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

34. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'nun Ardından

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.162-164, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye'de Kentsel Sit Alanlarının Planlanması İçin Bir Sistem Önerisi

İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt.5, ss.3-14, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Korunacak Kentsel Alanların Planlanmasında Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.223-235, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Talas'ın Tarihi ve Kültürel Kimliği

Sanatsal Mozaik, ss.18-21, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Bir Tarihi Şehri Planla(yama)manın Politikası: Kayseri

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.52-57, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Şehir Yeniden?

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.64-68, 2002 (Hakemsiz Dergi)

İyonya'da Düşsel Bir Gezi

XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, ss.22-25, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Sit Kararı ve Taşınmaz Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Niceliksel Bir Analiz

KİE - Kent İnşaat Ekonomi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

In-Situ Conservation: An Evaluation of Protected Area Planning and Management, Sultan Marsh, Kayseri

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.298

The Vernacular Features of the Built Heritage of Zile (Tokat/Turkey)

HERITAGE 2018 - 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Granada, İspanya, 12 - 15 Haziran 2018, cilt.1, ss.359-370

YEREL YÖNETİMLERİN MEKÂNA TOTALİTER MÜDAHALE BİÇİMİNİN YARATTIĞI RİSKLER SAHABİYE YOK ETME PROJESİ

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU "MÜDAHALE, MÜCADELE VE PLANLAMA", Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Yerel Yönetimlerin Mekâna Totaliter Müdahale Biçiminin Yarattığı Riskler Sahabiye Yok Etme Projesi

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu - Müdahale Mücadele ve Planlama, Trabzon, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015

Problems in management and decision-making process for the heritage sites of Istanbul: Gez Parkı, ACC and Taksim Square

REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar, Portekiz, 19 - 21 Mart 2014, ss.52

Authenticity and Integrity Problems in Giresun Urban Conservation Area and the Proposals of New Conservation Plan

REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar, Portekiz, 19 - 21 Mart 2014, ss.90

Türkiye de Kentsel Sit Alanlarının Yönetiminde Son Değişiklikler ve Alan Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme

Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu - Kent Yönetimi ve Planlama, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, cilt.1, ss.301-313

Yeniden Düzenlenen Koruma Mevzuatında Miras Algısı Üzerine Bir Tartışma

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.225-234

Urban Development Risk on the First Modern Fabric Of Kayseri: Ornekevler and Sahabiye Quarters

5th International Conference on Hazards and Modern Heritage - Importance of Place”, “Modern Heritage Between Upgrading and Preservation, Risks and Remedies, Bosna-Hersek, 1 - 04 Nisan 2013, ss.345-356

Kayseri Metropolünde Yeni Konut Alanlarının Yaşanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma Talas Anayurt Örneği

25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, ss.465-473

What to Sustaine Locally in Global Environment An Exploration on Divriği Case

Second International Symposium of IAPS-CSBE Network on “Traditional Envıronments In A New Millennium” Defining Principles and Professional Practice, Amasya, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.229-232

Demiryolları Üzerinde Kentsel Dönüşüm Tehdidi-Kayseri Örneği

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.79-86

Kentsel Sit ve Arkeolojik Sitlerde Planlama

Koruma Sempozyumu 1. Çalıştay / Kentsel SİT ve Arkeolojik SİT'lerde Planlama, Ankara, Türkiye, 23 Aralık 2011, ss.32-37

Changing Roles in Urban Transformation: A Brief History of Spatial Transformation in Kayseri Metropolis

14th Planning History Society Conference, Urban Ttansformation: Controversies, Contrasts and Challanges, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.201

Türkiye’de Kentsel Alanların Korunmasında Rollerin Dağılımına Yönelik Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme

6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.209-219

The Different (Un)Improvement Process of Similar Traditional Settlements, Germir and Talas

2nd International Symposium of IAPS-CSBE Network on Traditional Environments in a New Millenium, Defining Principles and Professional Practice, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.416-418

Koruma ve Koruma Planlaması

Koruma Kültürü/Planlama ve Kayseri Paneli Kitabı, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2002, ss.29-34

Küçük Yerleşmelerde Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1999, ss.441-449

Kayseri Kenti Metropolitenleşme Sürecinde Tarihi Kent Dokusunun Dönüşümü

I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1999, ss.212-220

Kitap & Kitap Bölümleri

Theme II-Urbanism, Chapter III Urbanization Process of Kayseri in the 20th Century

Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu, Hale, Editör, • Livre de Lyon, Lyon, ss.39-74, 2020

Kayseri’de 20. Yüzyılda Konut Alanlarında Kentsel Doku ve Yapı Tipolojisinin Değişimi

Kayseri’nin 20. Yüzyılı: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü, Asiliskender B., Tozoğlu E., Ceylan B., Editör, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, ss.139-162, 2012

Kayseri’de 20. Yüzyılda Konut Alanlarında Kentsel Doku ve Yapı Tipolojisinin Değişimi

Kayseri nin 20 Yüzyılı Mimarlık Kent Tarihi ve Kültürü, , Editör, ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Kayseri, ss.139-162, 2012

Diğer Yayınlar