Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri'de 1950 Sonrası Modern Mahalle Oluşumu: Yeni Mahalle Örneği - Eda ÖZSOY

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kilis'te Açık Yeşil Alanlar ve Park Nitelikleri - Murat Yücekaya

 • Kasım 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kentsel Toprakta Değer Artış Süreci Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi: Kayseri Örneği - Seçil Gül Meydan

 • Kasım 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri Suriçi’nin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi - Ebru Onursoy

 • Ekim 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri'de Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları - Gün Işık

 • Mayıs 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kent kimliği ve değişim sürecinin Kayseri kenti örneğinde irdelenmesi - Nisa Şahin

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2006 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2010 - 2012

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2011 World Applied Sciences Journal (wasj.org)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2011 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi