Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2014 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri'de 1950 Sonrası Modern Mahalle Oluşumu: Yeni Mahalle Örneği - Eda ÖZSOY

 • June 2013 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kilis'te Açık Yeşil Alanlar ve Park Nitelikleri - Murat Yücekaya

 • November 2011 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kentsel Toprakta Değer Artış Süreci Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi: Kayseri Örneği - Seçil Gül Meydan

 • November 2010 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri Suriçi’nin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi - Ebru Onursoy

 • October 2010 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kayseri'de Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları - Gün Işık

 • May 2010 Post Graduate

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Kent kimliği ve değişim sürecinin Kayseri kenti örneğinde irdelenmesi - Nisa Şahin

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2006 - Continues TMMOB Şehir Plancıları Odası

  Member

 • 2010 - 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi

  Chairman

Scientific Refereeing

 • January 2011 World Applied Sciences Journal (wasj.org)

  Other Indexed Journal

 • January 2011 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal