Publications & Works

Articles Published in Other Journals

20. YÜZYIL DÜNYA VE TÜRKİYE KENTLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.50, pp.200-230, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

34. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'nun Ardından

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, pp.162-164, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Kentsel Sit Alanlarının Planlanması İçin Bir Sistem Önerisi

İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, vol.5, no.1, pp.3-14, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Korunacak Kentsel Alanların Planlanmasında Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.18, pp.223-235, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Talas'ın Tarihi ve Kültürel Kimliği

Sanatsal Mozaik, no.2, pp.18-21, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Tarihi Şehri Planla(yama)manın Politikası: Kayseri

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, no.2, pp.52-57, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şehir Yeniden?

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, no.1, pp.64-68, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

İyonya'da Düşsel Bir Gezi

XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, no.3, pp.22-25, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Vernacular Features of the Built Heritage of Zile (Tokat/Turkey)

HERITAGE 2018 - 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Granada, Spain, 12 - 15 June 2018, vol.1, pp.359-370

Yerel Yönetimlerin Mekâna Totaliter Müdahale Biçiminin Yarattığı Riskler Sahabiye Yok Etme Projesi

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU "MÜDAHALE, MÜCADELE VE PLANLAMA", Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015

Authenticity and Integrity Problems in Giresun Urban Conservation Area and the Proposals of New Conservation Plan

REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar, Portugal, 19 - 21 March 2014, pp.90

Problems in management and decision-making process for the heritage sites of Istanbul: Gez Parkı, ACC and Taksim Square

REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar, Portugal, 19 - 21 March 2014, pp.52

Türkiye de Kentsel Sit Alanlarının Yönetiminde Son Değişiklikler ve Alan Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme

Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu - Kent Yönetimi ve Planlama, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2013, vol.1, pp.301-313

Yeniden Düzenlenen Koruma Mevzuatında Miras Algısı Üzerine Bir Tartışma

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.225-234

Urban Development Risk on the First Modern Fabric Of Kayseri: Ornekevler and Sahabiye Quarters

5th International Conference on Hazards and Modern Heritage - Importance of Place”, “Modern Heritage Between Upgrading and Preservation, Risks and Remedies, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 April 2013, pp.345-356

What to Sustaine Locally in Global Environment An Exploration on Divriği Case

Second International Symposium of IAPS-CSBE Network on “Traditional Envıronments In A New Millennium” Defining Principles and Professional Practice, Amasya, Turkey, 1 - 04 July 2002, pp.229-232 Creative Commons License Sustainable Development

Demiryolları Üzerinde Kentsel Dönüşüm Tehdidi-Kayseri Örneği

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.79-86 Sustainable Development

Kentsel Sit ve Arkeolojik Sitlerde Planlama

Koruma Sempozyumu 1. Çalıştay / Kentsel SİT ve Arkeolojik SİT'lerde Planlama, Ankara, Turkey, 23 December 2011, pp.32-37

Changing Roles in Urban Transformation: A Brief History of Spatial Transformation in Kayseri Metropolis

14th Planning History Society Conference, Urban Ttansformation: Controversies, Contrasts and Challanges, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.201

Türkiye’de Kentsel Alanların Korunmasında Rollerin Dağılımına Yönelik Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme

6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.209-219 Sustainable Development

The Different (Un)Improvement Process of Similar Traditional Settlements, Germir and Talas

2nd International Symposium of IAPS-CSBE Network on Traditional Environments in a New Millenium, Defining Principles and Professional Practice, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.416-418

Koruma ve Koruma Planlaması

Koruma Kültürü/Planlama ve Kayseri Paneli Kitabı, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.29-34

Küçük Yerleşmelerde Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 1999, pp.441-449

Kayseri Kenti Metropolitenleşme Sürecinde Tarihi Kent Dokusunun Dönüşümü

I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.212-220

Books & Book Chapters

Theme II-Urbanism, Chapter III Urbanization Process of Kayseri in the 20th Century

in: Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu, Hale, Editor, • Livre de Lyon, Lyon, pp.39-74, 2020

Kayseri’de 20. Yüzyılda Konut Alanlarında Kentsel Doku ve Yapı Tipolojisinin Değişimi

in: Kayseri nin 20 Yüzyılı Mimarlık Kent Tarihi ve Kültürü, , Editor, ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Kayseri, pp.139-162, 2012

Other Publications