Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ANADOLU TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve ANITSAL KAMUSAL YAPI MİRASİ

AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, pp.185-219, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Türk Yaratılış Mitolojilerindeki Farklılıklar Farklı Unsurlar

Fırat Üniversitesi, İlahıyat Fakültesi Dergisi , S.5, pp.573-585, 2000 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Ahlat Kazılarının Dünü-Bugünü

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.13, pp.199-214, 2019 (National Non-Refereed Journal)

NEVŞEHİR CAMİ ve MESCİT MİHRAPLARINDA BEZEME ANLAYIŞI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.83-108, 2015 (National Refreed University Journal)

Kayseri Konak Hamamları

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, no.4, pp.53-81, 2012 (International Refereed University Journal)

Elazığ Hüseynik Ulukent Havuzbaşı ve Harput Panoraması

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.2, pp.151-177, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elazığ/ Hüseynik ( Ulukent ) Havuzbaşı ve Harput Panoraması

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, pp.151-177, 2010 (International Refereed University Journal)

Türk Yaratılış Mitolojilerindeki Farklılıklar ( Farklı Unsurlar)

Fırat Üniversitesi, İlahıyat Fakültesi Dergisi , S.5, pp.573-585, 2000 (National Refreed University Journal)

Vakıf ve Vakıf Eserlerinin Restorasyonu

Fırat Üniversitesi, İlahıyat Fakültesi Dergisi, S.2, no.2, pp.137-149, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017 Yılı Eski Ahlat Şehri Kazısı

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018

Kayseri – İskenderun Limanı Yol Güzergahı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

AHLAT KAZILARININ DÜNÜ BUGÜNÜ

21. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 25 - 27 October 2017

AHLAT’TA OSMANLI İZLERİ

İNOCTE II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ, 12 - 14 September 2017

Eski Ahlat Şehri 2017 Kazıları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 22 - 26 May 2017, pp.1

KAYSERİ İSKENDERUN LİMANI YOL GÜZERGAHI

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 18 - 20 May 2017

Anadolu Selçuklu Kenti, Mekansal Ögeler ve Ahlat

Milli Mimari veAhlat’xxta Türk Damgaları Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 12 - 14 May 2017

TURKİSH MİNARET TRADİTİON AND QUTB MİNAR

4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ASIAN LANGUAGES AND LİTERATURES, 2 - 04 February 2017

İç Anadoluyu (Kayseri'yi) Çukurovaya Bağlayan Yollar

Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyumu -1, Osmaniye, Turkey, 3 January - 15 February 2016, vol.1, no.1, pp.49-68

Kayseri'deki Dulkadiroğulları Beyliği Dönemi Yapıları

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 02 May 2011 - 15 June 2012, vol.1, no.1, pp.453-506

İncesu İlçesindeki Semer ( Kürtün ) Yapımı

l. Ulusal İncesu Sempozyumu Eski Çağlardan Günümüze Her Yönüyle İncesu, Kayseri, Turkey, 22 - 27 October 2010, pp.27-48

Develi Mihrapları

l. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu 27- 30 Eylül 2010, Kayseri, Turkey, 27 - 30 September 2010

Ahlat Mezar Taşları Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi

VI., Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sempozyumu Bildiriler, Kayseri, Turkey, 1 - 04 December 2002, pp.479-492

Books & Book Chapters

Nevşehir’de Yollar, Hanlar ve Kervansaraylar

Hazar Üniversitesi Yayınları, Baku, 2019

Turkish Minaret Tradition and Qutb Minar

in: Understanding Culture through Language and Literature, Vural S., Erinç E., Küçükler A., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.131-162, 2018

Bitlis/ Ahlat İlçesinde Osmanlı İzler (Kültür Varlıkları)

in: Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, Prof. Dr. Alaattin Aköz, Doç. Dr. Şahin Panahov, Prof. Dr. Doğan Yörük, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Editor, Palet Yayınnları, Konya, pp.333-355, 2018

Turkish Minaret Tradition and Qutb Minar

in: Understanding Culture through Language and Literature, Vural S., Erinç E., Küçükler A., Editor, Cambridge, Cambridge, pp.131-162, 2018

SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE BAYBURT KENT DOKUSUNUN GELİŞİMİ

in: Sanat Tarihi Yazıları Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, TOPÇU SULTAN MURAT, AYDIN REMZİ, Editor, ÇİZGİ, Konya, pp.213-239, 2017

DEVELİ'NİN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK OLAN MÜZELER

in: DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK, BİROL AKGÜL, TUNCAY ÇELİK, ABDULKADİR DAĞLI, METHİYE GÜL ÇÖTELİ, Editor, NOBEL, Adana, pp.131-138, 2015

DEVELİ’NİN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK OLAN MÜZELER

in: DETOK DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI, BİROL AKGÜL, TUNCAY ÇELİK, ABDULKADİR DAĞLI, METHİYE GÜL ÇÖTELİ, Editor, NOBEL KİTAPEVİ, Adana, pp.131-139, 2015

Bitlis / Ahlat'taki Türk Devri Yapıları

in: Türkler, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.83-99, 2002

Episodes in the Encyclopedia

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLPOEDİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

Kaeyseri Ansiklopedisi

Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.50-51, 2011

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.220-221, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.387-388, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.88, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.296, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.397-399, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.296, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.217-218, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.434-435, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.131-132, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.277-278, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.343-344, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.195, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.408-409, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.315-317, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.338, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.210, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.430-431, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.154, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.407, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.398, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.139-140, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.142-143, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.263-264, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.173-174, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.372-374, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.300-301, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.291-292, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.223-225, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.211, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.264-265, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.392-393, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.338-339, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi, pp.104-105, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi, pp.130-131, 2009

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.83-99, 2002