Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental investigation of reinforced concrete beams with and without steel fiber under explosive loading

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.14, ss.419-426, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Research of Optimal Constructive Formation of Beam Construction

9.International Congress onAdvances in Civil Engineering.Karadeniz Technical Üniversity., Trabzon, Türkiye, 27 - 30 September 2010, ss.1-11

The Behavior of Two-layered Composite Shear Walls by the Effect of Bending Moment

8.International Congress on Advances in Civil Engineering,Estern Mediterranean University, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 September 2008, ss.275-284

İki Tabakalı Olarak Teşkil Edilen Perdelerin Davranışlarının Araştırılması

7.Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 October 2006, ss.1-10

İki Tabakalı Kompozit Perdenin Eksenel Yükler Etkisinde Davranışının İncelenmesi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003 Deprem Ve Planlama, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 October 2003, ss.1-6

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Onarım Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XVI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.1-10

Prefabrik Karkas Binaların Derem Süresince Davranışının İncelenmesi

X.Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği Sülayman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 June 1999, ss.233-241

Yeraltı Mühendislik Yapılarının Dinamik Yükler Etkisi Altındaki Davranışları

Türkiye İnşaat Mühendisleri 14 Teknik Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 October 1997, ss.1-5

Binaların Onarımı ve Depreme Dayanıklığının Takviye Yöntemlerinin İncelenmesi

İnşaat Mühendisliğindeki Gelişmeler III. Teknik Kongre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 September 1997, ss.417-426

Yapıların Deprem Süresince Davranışının Uzay Titreşimine Bağlı İncelenmesi

IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 November 1995, cilt.1, ss.865-866

Betonarme Yüksek Yapılarda Burulmasız Perde Çerceve Sistemlerinin Yatay Kuvetlere Göre Yaklaşık Hesap Yöntemi

Yüksek Binalar I.Ulusal Sempozyumu Taşkışla, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 November 1989, cilt.1, ss.253-258