Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SHORT AND MID-TERM EFFECTS OF TRANSCATHETERVENTRICULAR SEPTAL DEFECT CLOSURE TREATMENT ONNUTRITIONAL STATUS, APPETITE, ANTHROPOMETRICMEASUREMENTS

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 27-30 March 2019, Antalya, Türkiye, 27 Mart 2019, cilt.7

SHORT AND MID-TERM EFFECTS OF TRANSCATHETER ATRIAL SEPTAL DEFECT CLOSURE TREATMENT ON NUTRITIONAL STATUS, APPETITE, ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 27-30 March 2019, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019, cilt.7, ss.1-686

Platipne-Ortodeoksi Sendromu: Nadir bir İntermitan Siyanoz Nedeni

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

OPERE AVSD OLGUSUNDA MİTRAL KLEFTİN ADO II İLE KAPATILMASI

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

TEKRARLAYAN ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

PULMONER ARTERİOVENÖZFİSTÜLÜN ADOII İLE KAPATILMASI

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Pulmonary Arterıovenous Fıstula Occlusıon with AdoII

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.121, sa.8, ss.90-91