AORT KOARKTASYONU TANILI 133 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ VE TEDAVİ MODALİTELERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


BAYKAN A. , GÖKALP E. , TUNÇAY A. , PAMUKÇU Ö. , SUNKAK S. , TAŞÇI O., ...Daha Fazla

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye