AORT KOARKTASYONU TANILI 133 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ VE TEDAVİ MODALİTELERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


BAYKAN A. , GÖKALP E. , TUNÇAY A. , PAMUKÇU Ö. , SUNKAK S. , TAŞÇI O., ...More

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey