Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Mineraloji-Petrografi

 • Mineraloji ve Kristalografi

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Proses ve Reaktör Tasarımı

 • Proses Tasarımı

 • Temel İşlemler ve Termodinamik

 • Isı Aktarımı

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Seramik Malzemeler

 • Mekanik Özellikler

 • Korozyon ve Korozyondan Korunma

 • Kompozitler

 • Çimento ve Beton

 • Polimerik Malzemeler

 • Kaplama Teknolojileri

 • Mühendislik ve Teknoloji