Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tedarik Zincirinde Yatay Paylaşım Yaklaşımının Çok Amaçlı Modellenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.36-44, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modeling Lateral Transshipment Problem in Supply Chain with Reinforcement Learning

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.156

İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş ve Farklı Zamanlı Siparişler İçin Yeni Yatay Paylaşım Politikaları

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.689

Tek tedarikçi ve çoklu bayi içeren bir tedarik zinciri için yeni bir yatay paylaşım yaklaşımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.139-140

Atölye Tipi Çizelgeleme Problemi İçin Hibrit ABC-PSO Yaklaşımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.245

A multi-objective approach for distribution planning in supply chain with lateral supply

23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015, Hamburg, Almanya, 2 - 07 Ağustos 2015, ss.153

Ham Sunta İşleme Hattındaki Arıza Verilerinin Hata Ağacı Yardımı İle Bayes Ağı Olarak Modellenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012