Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 pneumonia in a Turkish child presenting with abdominal complaints and reversed halo sign on thorax CT

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.26, ss.608-609, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Secondary Hemophagocytic Lymphohistocytosis in a Child With Brucellosis

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.39, sa.8, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pott Puffy Tumor in Children: A Rare Emergency Clinical Entity

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.27, sa.3, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A 6-Year-Old Boy with a Nodule on His Hand

PEDIATRIC ANNALS, cilt.41, sa.9, ss.360-361, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Case with Unexplained Bleeding from Multiple Sites: Munchausen Syndrome by Proxy

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.28, sa.5, ss.439-443, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can curry protect the brain from bilirubin toxicity?

MEDICAL HYPOTHESES, cilt.72, sa.6, ss.757-758, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SARS-CoV-2 Infection in Children; What Do We Know So Far?

The Journal of Pediatric Academy, cilt.1, sa.3, ss.76-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The relationship between left to right shunting congenital heart disease and cardiotrophin-1 in children

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.123-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Approach to Scabies Disease (Current Guide Evaluation)

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.11, sa.2, ss.107-109, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Stenotrophomonas maltophilia Outbreak in Neonatal Intensive Care Unit and Outbreak Management

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, sa.4, ss.147-152, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Deep Neck Infections in Childhood

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, sa.3, ss.114-121, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hospital Infections in the Pediatric Intensive Care Unit; 4-Year Evaluation, 2010-2013

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, sa.2, ss.56-63, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prematüre Aşılaması

6. Erciyes Pediatri Kış Akademisi, Türkiye, 27 - 29 Şubat 2020

Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Serolojik Durumun Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Mart 2019

Onkolojide Kullanılan İlaçlar Antifungal Tedavimizin Etkinliğini Değiştirebilir mi?

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

THE EFFECTS OF NATIONAL VACCINATION PROGRAM AND MASSIVE MIGRATION TO THE EPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS A IN CHILDREN OVER THE PAST 5 YEARS

36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID 2018, 28 Mayıs - 02 Haziran 2018

A CASE WITH OPISTHOTONUS: A RARE ETIOLOGY FOR A WELL-KNOWN FINDING

36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID 2018, 28 Mayıs - 02 Haziran 2018

AN IMPORTED SEVERE CASE OF MEASLES WITH AN ATYPICAL RASH AND MULTI-SYSTEM COMPLICATIONS

36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID 2018, 28 Mayıs - 02 Haziran 2018

A CASE WİTH OPİSTHOTONUS: A RARE ETIOLOGY FOR A WELL-KNOWN FINDING

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric infectious dissease, ESPIT 2018, Malmö, İsveç, 28 Mayıs - 02 Haziran 2018

Sepsis ve septik şok

Pediatrik Aciller Sempozyumu, Türkiye, 22 - 23 Mart 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda COVID-19 ve Epilepsi

Çocukluk Çağı Epilepsileri, Kumandaş S, Canpolat M, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Klinikleri, ss.271-274, 2020

Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases

Rare Diseases In ChildrenFocusing on Pediatric Immunology and Neurology, Ekrem Unal, Hüseyin Per, Ayşenur Paç Kısaarslan, Musa Karakükçü, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.184-190, 2020

Asalak Karşıtı İlaçlar

Temel Pediatri, Enver Hasanoğlu, Ruhan Düşünsel, Aysun Bideci, Koray Boduroğlu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.889-899, 2020

Rotavirüs aşı uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

30 Soruda Rotavirüs Enfeksiyonları Aşıları, Nuran Salman, Selim Badur, Editör, Selen Yayıncılık, İstanbul, ss.281-287, 2020

Büyük Çocuklarda Kazanılmış Döküntüler

Nelson Pediatrik Semptoma Dayalı Tanı, Ateş Kara, Ayper Somer, Ayşe Büyükcam, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.866-896, 2019

Enfeksiyon Hastalıklarına ilişkin Özet Bilgiler (Bocavirüs, Lyme Hastalığı Dışındaki Borrelia Enfeksiyonları, Brusellozis, Burkholderia Enfeksiyonları, Campylobacter Enfeksiyonları, Kandidiyazis, Şankroid ve Kutanöz Ülserler)

Red Book 2018-2021 Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Raporu, Ateş Kara, Ergin Çiftçi, Ayper Somer, Hasan Tezer, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.251-270, 2019