COVID-19 hastalığı ile ilişkili çoklu Sistemik inflamatuvar sendrom tanılı çocuk olguların değerlendirilmesi


Çiftdoğan D. Y. , Karbuz A., ELMAS BOZDEMİR Ş., SÜTÇÜ M., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E., Dalgıç Karabulut N., ...Daha Fazla

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Türkiye, 26 Eylül - 04 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye