Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Restoration Studies on Talas Amerikan Board Girl's College

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.21, pp.41-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ÇEPNİ SURP SARKİS ERMENİ KİLİSESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.42-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Conservation Education Techniques: The Role and Importance of Modern Technology

Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, pp.1063-1070, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihi Çevrede Yeni Yapi Tasariminda Strüktürel Çözümler

5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.3542-3543

Arkeolojik Alanlarda Yeni Yapi Tasarimlari Üzerine Bir İnceleme

5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.678-686

TARİHİ ÇEVREDE TASARIM YAKLAŞIMLARINA ULUSLARARASI BİR ÖRNEK; ZİBO

3. Uluslararası GAP Matematı̇k- Mühendı̇slı̇k-Fen ve Sağlık Bı̇lı̇mleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.350-351

Re-use of Castles- Kayseri Castle

3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.71-72

Kentsel Yenilemeye Farklı Bir Yaklaşım Önerisi, Sahabiye ve Fatih Mahalleleri

Uluslararası Kent Araştırmaları kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.390-416

Kentsel Yenilemeye Farklı Bir Yaklasım Önerisi Kayseri Sahabiye Mahallesi

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, vol.2, pp.105-125

Conservation Education Techniques The Role and Importance of Modern Technology

International Educational Technology Conference- IETC 2014, 3 - 05 September 2014 identifier

Books & Book Chapters

Methods Used In The Design Of New Structures In Archaeological Sites

in: Academic Studies in Architectural Sciences, Hayriye Hale Kozlu, Editor, livre de lyron, İstanbul, pp.199-217, 2020

KORUMA YENİLEME ÇALIŞMALARINDA YAPI ÖLÇEĞİNDE PROJELENDİRME SÜRECİ

in: Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Doç. Dr. H. Hale Kozlu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.123-152, 2020 Creative Commons License

Tarihi Çevrede Yeni Yapi Tasariminda Strüktürel Çözümler

in: Mühendislik ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kitabı, dikicioğlu,akdoğan eker, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.323-351, 2019