Tarihi Dokuda Yeni Yapı Uygulamaları Yasal Ve Eylemsel Sınırlar Design Practice of New Building in Historical Environments Legal and Operational Boundaries


BÜYÜKMIHÇI G., KILIÇ A.

9. ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU, "SINIRLA-MA", 21 - 22 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri