Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of infragluteal folds as a full-thickness skin graft donor site for construction of the neovagina in cases of Mullerian agenesis.

The journal of obstetrics and gynaecology research, cilt.44, ss.1985-1994, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Conservative management of cervical ectopic pregnancy: Single-center experience.

The journal of obstetrics and gynaecology research, cilt.43, ss.1299-1304, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is acne a sign of androgen excess disorder or not?

European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, cilt.211, ss.21-25, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The influence of obesity on ICSI outcomes in women with polycystic ovary syndrome

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.31, ss.245-249, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bladder weight in perimenopausal women aged 50-55

INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, cilt.15, ss.233-237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effects of metformin on insulin resistance, clomiphene-induced ovulation and pregnancy rates in women with polycystic ovary syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.113, ss.214-220, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ovarian morphology of rats after fallopian tube sterilization

CONTRACEPTION, cilt.66, ss.211-214, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Long-term effects of continuous oral and transdermal estrogen replacement therapy on sex hormone binding globulin and free testosterone levels

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.99, ss.222-225, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The relationship between the duration of menopause and lower urinary tract symptoms in women aged 40 to 59

INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND WOMENS MEDICINE, cilt.46, ss.16-22, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

.The menopause and bladder weight

INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, cilt.10, ss.312-320, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Hyaluronic acid plus heparin for improved efficacy in prevention of adhesion formation in rat uterine horn model

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.78, ss.109-112, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Twenty two weeks of transdermal estradiol increases sex hormone-binding globulin in surgical menopausal women

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.73, ss.149-152, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating the Association of OvarianReserve with Age in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Global Journal of Fertility and Research, cilt.2, ss.4-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Baba Olmayı Erteliyor muyuz? Kayseri İlinde Son 15 Yıldaki İlk Doğum Yaşlarının İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.26, ss.214-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blood Contamination of Embryo Transfer Catheter Does not Decrease ICSI Success

Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.25, ss.39-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Retrospective Analysis of Episiotomy Rate in Erciyes University

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.20, ss.10-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The influence of body mass index on FSH dose and pregnancy rate in women undergoing ICSI-embryo transfer

Journal of the Turkish-German Gynecological Association, cilt.10, ss.1-5, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların acil kontrasepsiyon konusundaki bilgi ve deneyimleri.

Klinik bilimler & Doktor ( Kadın-Doğum) Dergisi,, cilt.8, ss.387-391, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hormon replasman tedavisinin prolaktin düzeylerine etkileri

İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.4, ss.59-61, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cyclospora cayetensis’in neden olduğu bir ishal olgusu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.48-51, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tip 2 kistik böbrekte prenatal tanı: olgu sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.44-47, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bacterial Vaginosis: Comparison of various therapeutic protocols.

Gynecology Obstetrics Reprod Med, cilt.4, ss.31-34, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of three cultures methods for detection of vaginal group B streptococcal colonization.

Turkish Journal of Infection, cilt.11, ss.345-347, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vajinal örneklerden izole edilen mayaların tiplendirilmesi

İnfeksiyon Dergisi, cilt.11, ss.289-291, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnvitrofertilizasyon İkiz Gebelik Sonrası Gelişen Ovaryan Ven Trombozu

6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye, 6 - 09 November 2014

Vulvovajinal kandidiyazis tedavisinde terbinafin, itrakonazol ve flukonazol’un in-vivo ve in-vitro etkinlikleri

2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 June 2001, ss.197

Bakteriyel vaginoz: farklı tedavi protokollerinin karşılaştırılması

.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 April 1997, ss.29

Kitap & Kitap Bölümleri

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi

Sperm Bankası, Ramazan Aşcı,Selahattin Çayan,Oğuz Ekmekcioğlu,, Editör, İstanbul Tıp Yayınevi, İstanbul, ss.411-426, 2014

Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi

Klinik Endokrinoloji (Normal ve Anormal Cinsiyet. Gelişimi), ' Günalp S', 'Yüce K', Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.275-290, 2014
Link