Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2015 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

  YRD. Doç.Kadro Atamasının Değerlendirilmesi

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Ortognatik cerrahi uygulamalarının planlanmasında ve değerlendirilmesinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Çapraz kapanış hastalarında yüz ve damak asimetrisinin üç boyutlu görüntüleme yöntemi ile değerlendririlmesi

 • Ekim 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Ratlarda gerçekleştirilen maksiller sutural genişletme uygulamalarında farklı dozlarda ozon terapisinin yeni kemik oluşumu üzerine etkilerinin histomorfometrik ve radyografik olarak incelenmesi

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Gen terapi, fotobiyomodülasyon ve ulstrason uygulamalarının ortodontik nedenli kök rezorbsiyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Hibrit Hyrax apareyi ile yapılan hızlı ve yarı hızlı üst çene genişletmesinin dentofasial yapılar üzerine etkisinin incelenmesi

 • Nisan 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Karma dişlenmede sürmemiş posterior dişlerin boyut tahmininde kullanılan üç farklı yöntem için Türk normlarının belirlenmesi

 • Aralık 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Üniversitelerde tedavileri tamamlanmış ortodonti hastalarının başlangıç ve bitiş kayıtlarının amerikan board kriterlerine göre değerlendirilmesi

 • Ağustos 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Farklı kuvvet tiplerinin ortodontik diş hareketine etkilerinin değerlendirilmesi

 • Şubat 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Gen tedavisi uygulamalarının ortodontik sutural ekspansiyon sırasında mid-palatal suturdaki kemik rejenerasyonuna etkilerinin değerlendirilmesi

 • Şubat 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Çapraz kapanışı olan ve olmayan hastalarda dentoiskeletsel yapıların 3 boyutlu konik ışınlı tomografi ile karşılaştırılması

 • Eylül 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Ortodontik ankraj amacıyla kullanılan minividaların farklı yükleme zamanlarındaki stabilitelerinin değerlendirilmesi

 • Mayıs 2011 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi

  Kemik desteği ile uygulanan üç boyutlu bimetrik maksiller distalizasyon arkları ile servikal headgear'in dentafasial yapılar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi