Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2013 Çene Yüz Deformitelerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 12. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 87th European Orthodontic Society Congress

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),

  Katılımcı

  Romanya

 • 2011 Türk Ortodonti Derneği Ortodonti Seminer Programı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 12. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research,

  Katılımcı

  İspanya

 • 2010 Türk Ortodonti Derneği 7. Bölge Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 85th European Orthodontic Society Congress

  Katılımcı

  İsveç

 • 2009 Türk Ortodonti Derneği 6. Bölge Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 84th European Orthodontic Society Congress

  Katılımcı

  Portekiz

 • 2008 Türk Ortodonti Derneği II. Bilimsel Bölgesel toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 83th European Orthodontic Society Congress,

  Katılımcı

  Almanya

 • 2006 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 262

h-indeksi (WOS): 10