Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Percutaneous PDA Closure in Extremely Low Birth Weight Babies

JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, cilt.29, ss.654-660, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Adding magnesium to levobupivacaine for axillary brachial plexus block in arteriovenous fistule surgery

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.607-609, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stress Hyperglycemia Incidence in Critically Ill Patients: Cross Sectional Observational Study

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, ss.46-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nasal and buccal treatment of midazolam in epileptic seizures in pediatrics.

Clinical Medicine Insights: Pediatrics, cilt.24, ss.51-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glikojen Depo Hastalığı Tip III'lü Olguda Perioperatif Anestezik Yaklaşım

Erciyes Med J, cilt.30, ss.288-291, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Percutaneous PDA closure in Extremely Low Birth Weight Babies

50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)(, 1 - 04 June 2016, cilt.26, ss.4
Link

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Perkütan PDA Kapama

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

Seventeen Years Experience of a Single Center in Percutaneous PDA Closure in Children American Journal of Cardiology Vol 115 S22 S23

11.th international congress of updates in cardiology and cardiovascular surgery, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 March 2015, cilt.115, ss.22-23
Link

Preinsizyonel ve intraperitoneal uygulanan levobupivakaine deksmedetomidine ilavesinin postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 October 2010 - 31 October 2014, cilt.3, ss.1

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2014, cilt.4, ss.6

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.3

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.9

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.3, ss.1

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.4, ss.3

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.2

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.4

Spinal Anestezi Sırasında ve Sonrasında Gelişebilecek Komplikasyonlar ve İzlenen Parametrelerin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.3-2

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.3

Superior hipogastrik blok uygulamasında yeni bir teknik

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, ss.32

Arteriovenöz fistül cerrahisinde aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.12

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.13

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.3

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.6