Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pleuropulmonary blastoma: A report of two cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.209-212, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Percutaneous PDA Closure in Extremely Low Birth Weight Babies

JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, cilt.29, ss.654-660, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Adding magnesium to levobupivacaine for axillary brachial plexus block in arteriovenous fistule surgery

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.607-609, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polymorphisms that affect propofol metabolism and their clinical effects

Advance Research Journal of Medical and Clinical Sciences, cilt.5, ss.39-45, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Stress Hyperglycemia Incidence in Critically Ill Patients: Cross Sectional Observational Study

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, ss.46-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nasal and buccal treatment of midazolam in epileptic seizures in pediatrics.

Clinical Medicine Insights: Pediatrics, cilt.24, ss.51-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glikojen Depo Hastalığı Tip III'lü Olguda Perioperatif Anestezik Yaklaşım

Erciyes Med J, cilt.30, ss.288-291, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Percutaneous PDA closure in Extremely Low Birth Weight Babies

50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)(, 1 - 04 Haziran 2016, cilt.26, ss.4 Creative Commons License

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Perkütan PDA Kapama

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

Seventeen Years Experience of a Single Center in Percutaneous PDA Closure in Children American Journal of Cardiology Vol 115 S22 S23

11.th international congress of updates in cardiology and cardiovascular surgery, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015, cilt.115, ss.22-23

Preinsizyonel ve intraperitoneal uygulanan levobupivakaine deksmedetomidine ilavesinin postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010 - 31 Ekim 2014, cilt.3, ss.1

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2014, cilt.4, ss.6

Decreasing The Need For Mechanical Ventilation After Rethinopathy of Prematurity. : Sedoanalgesia vs General Anesthesia

III. World Congress Of Ophtalmic Anaesthesia 2012, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2013, cilt.7, ss.9

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.3

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.9

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.3, ss.1

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.4, ss.3

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.2

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.4

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.3

Superior hipogastrik blok uygulamasında yeni bir teknik

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, ss.32

Arteriovenöz fistül cerrahisinde aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.12

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.3, ss.13

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.3

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.6