Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE DÜŞÜK KARBONLU VE İKLİME DİRENÇLİ BİR TOPLUMA GEÇİŞ: AMPİRİK BİR ANALİZ

ULUSLARARASİ ILİSKİLER-INTERNATİONAL RELATİONS, cilt.14, sa.54, ss.127-147, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Beşinci Genişlemenin Avrupa Birliği’nde Yol Açtığı Yapısal Dönüşümler ve Türkiye

AMME IDARESI DERGISI, cilt.39, sa.2, ss.97-116, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Industry 4.0-Related Digital Divide in Enterprises: An Analysis for The European Union-28

SOSYOEKONOMI, cilt.28, ss.225-244, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Two tier development: Women in Africa

Journal of International Women's Studies , cilt.20, sa.7, ss.72-89, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Ampirik Analiz

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.431-463, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye’xxdeki İşletmelerin Endüstri 4.0’xxa Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Ampirik Bir Analiz

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.431-463, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma Göstergeleri Bakımından Türkiye nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki yeri İstatsitiksel Bir Analiz

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.48, ss.199-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Assessment of African Countries in Relation to Women's Development

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, cilt.47, sa.1, ss.1-11, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de 6360 ve 6447 Sayılı Kanunlarla Kurulan Büyük Şehirlerin Göreli Kalkınma Düzeyleri

TİSK AKADEMİ, cilt.10, sa.20, ss.370-389, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon 2013 Yılına Göre Yüksek Syrediyor

Ekonometri, sa.68, ss.100-101, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Faiz Oranlarındaki değişmelerin Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Ekonometri, sa.66, ss.82-83, 2014 (Hakemsiz Dergi)

FED Kararları ve Ekonomik Etkileri

Ekonometri, sa.63, ss.74-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumu ve Türkiye

Yeni Türkiye, sa.56, ss.860-873, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye'nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz

Erciyes Üniversistesi İİBF Dergisi, sa.42, ss.193-210, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Beyaz Yakalıların İşsizlik Oranı Yükselişte

Ekonometri, sa.62, ss.62-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Ekonomileri ve Türkiye'de Kadın İşgücünün istihdam Yapısı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, ss.137-148, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İthalat Verilerinin Analizi ve Çıkartılabilecek Dersler

Ufuk, sa.5, ss.48-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği'nde Sınır Ötesi Sağlık Hizmetleri

Sosyal Güvenlik, sa.3, ss.36-38, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Türkiye ve Bazı Komşu Ülkelerin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.61, sa.2, ss.23-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Determinants of the European Union Foreign Direct Investments in Turkey

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.60, sa.4, ss.35-56, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Is Development Really A Regional Matter in Turkey Before the Negotiations with the European Union

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.1-11, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi Ekonomileri ve Türkiye’de Kadın İşgücünün İstihdam Yapısı (1983-1995)

Erciyes Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.23-35, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Core and Periphery in the European Union Information Economy: A Multivariate Analysis

Yapı Kredi Ekonomic Review, cilt.11, sa.2, ss.3-20, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Ekonomisi Göstergeleri ve Türkiye

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.33-49, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Characteristics of the Information Economy

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2, sa.3, ss.120-140, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.15, ss.99-109, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Contribution of the Information Sector to GNP: Theory and A Comparative Analysis For Turkey

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.14, ss.147-164, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi Toplumunun Alt Yapı Parametreleri: Teori ve Avrupa Birliği’ne Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.13, ss.97-111, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Employment in the Information Sector: The Case of Turkey

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.13, ss.81-95, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizmin Ekonomik Katkılarının Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.6, ss.417-425, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur Sisteminin Para Politikasına Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme (1980-1990)

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.11, ss.237-249, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Topluluğu’nun Tek Pazar Hedefi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.10, ss.145-164, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Sağlık Sisteminde Meydana Gelen Gelişmeler

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.490-508

OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Belirlenmesi: Ampirik Bir Analiz

International Congress On Management Economics And Business, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.139

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türk Ekonomisine Etkileri: Türkiye’nin AB Karşısındaki Performansında Değişme

Uluslararası Sempozyum 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye, Muş, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, ss.84-100

Environmental Performance of the European Union Countries in Transition Towards Climate Resilients Society An Empirical Analysis

9 th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.412-417

Women's Relative Development in Africa: A Performance Assessment on Selected Indicators

African Studies Association 59th Annual Meeting, District Of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Kasım 2016, sa.59, ss.112

Free Trade and the Pullution Haven Hypothesis: The Case of Turkey

International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Avusturya, 19 - 23 Nisan 2015, ss.1-10

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2007, ss.510

Bilgi Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2007, cilt.1, ss.23-33

Kitap & Kitap Bölümleri

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin D., Temür Y., Bozdoğan D., Editör, Igı Global Publications, New York, ss.220-241, 2019

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

Global Challenges in Public Finance and International Relations, Deniz Şahin Duran, Yusuf Temür, Doğan Bozdoğan, Editör, IGI Global Publications, New York, ss.220-241, 2019

Economic Development Aids as a financial instrument of Global Public Goods: Performans Assessment for Donor Countries

Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin Deniz, Temur Yusuf, Bozdoğan Doğan., Editör, IGI Global, New York, ss.220-241, 2019

Boşanmaya Yol Açan Faktörler: Literatür ve Türkiye için Bir Analiz

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Gölen Zafer, Babacan Hasan, Editör, IVPE, Cetinje, ss.790-807, 2019

Neoklasik Büyüme Teorilerinde Sağlığın Rolü: Teorik Bir Bakış

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri-3, İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.297-316, 2019

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir M. C., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.187-194, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

The Most Recent Studies in Science and Art-I, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliott R.L., Atik D., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.928-938, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

The Most Recent Studies in Science and Art, H. Arapgiroğlu vd., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.928-938, 2018

Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Kadınların Göreli Kalkınması: Ampirik Bir Analiz

İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Yamaner Faruk, Eyuboglu Ender, Editör, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, ss.65-88, 2018

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir, M.C., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.187-194, 2018

Science Performance of Turkey in 21St Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E. , Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1030-1038, 2017

Küresel Ekonomide Bölgesel Konular

Uluslararası İktisat, Terregrossa Tuncer Nihal, Editör, Nobel, Ankara, ss.299-436, 2017

The Impact of Globalisation on Women

Economic Development Global Regional Studies, Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Balacescu, Editör, IJOPEC Publication, ss.127-145, 2017

Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri ve Üye Ülkelerin Performansı

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Belgin Akçay-Aylin Ege, Editör, Seçkin, Ankara, ss.31-63, 2017

Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi

Bilgi Ekonomisi, Kutlu Erol, Tosunoğlu Tuğberk, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.71-94, 2017

Türkiye’nin Çok Vitesli Avrupa İçindeki Yenilik Performansı: Ampirik Bir Analiz

Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, Oya S. Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç, M. Aykut Attar, Editör, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, ss.157-183, 2017

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye

Bilgi Ekonomisi, Kutlu Erol, Tosunoğlu Tuğberk, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.229-237, 2017

Science Performance of Turkey in 21st Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1030-1038, 2017

Bağımsız Türk Devletlerinde Kadın Statüsü: Bilgi Toplumları ile Bir Karşılaştırma

Türk Düyasında Kadın Algısı, Ulusan Şayan, Kayhan Shurubu, Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayını, Manisa, ss.603-616, 2016

Türkiye'de Para ve Döviz Piyasaları

Para Banka ve Finans, Nadir Eroğlu, Cüneyt Yenal Kesbiç, Editör, ORİON, Ankara, ss.285-312, 2016

Kalkınma Süreci ve Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Statüsüne Etkileri

Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar, Halil İbrahim Aydın, Yunus Emre Özer, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.139-168, 2016

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslar arası Ekonomik İlişkiler I-II, Özdemir, K., Delice, G., Editör, Lisans Yayıncılık, Ankara, ss.19-68, 2013

2000'li Yıllarda Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisi Karşısındaki Göreli Gelişme Performansı: İstatistiksel Bir Analiz

2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Atik, H.,, Editör, Nobel, Ankara, ss.197-211, 2013

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye

Bilgi Ekonomisi, Kutlu, E., Tosunoğlu, T.,, Editör, Açık Öğretim Fakültesi, Ankara, ss.220-233, 2013

Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi

Bilgi Ekonomisi, Kutlu, E.,Tosunoğlu, T., Editör, Anadolu Üniversitesi, Ankara, ss.80-95, 2013

Ortaöğretim Ekonomi Ders Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2010

Bilgi Toplumunun Dinamikleri Ve Teknolojik Gelişme

Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite Sanayi İşbirliği'nin Yeniden Yapılandırılması gereklilikleri, Yıldız, R. ve Atik, H., Editör, Detay Yayınevi, Ankara, ss.27-51, 2007

İngilterede Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamalarında Sanayiinin Paydaşlığının Sınırları

Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin Yeniden Yapılandırılması gereklilikleri, Yıldız, R.,Atik, H., Editör, Detay Yayınevi, Ankara, ss.359-380, 2007

Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Dış Ticaret Hareketleri

Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Seyidoğlu, H.,Yıldız, R.,, Editör, Arıkan Yayınevi, İstanbul, ss.331-346, 2007

Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Yönü:Mevcut Durum ve geleceğe Dönük Beklentiler

Türkiye'nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası:Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan, N.,Kula, F.,Öcal, M., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.243-270, 2007

Diğer Yayınlar