Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2013 - Devam Ediyor Sosyal Güvenlik Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Journal of Entrepreneurship and Innovation management

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF DErgisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Erciyes Üniversitesi İİBF DErgisi

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği

  Üye

 • 2014 - Devam Ediyor Ankara Strateji Enstitüsü

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2014 Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014 Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi