Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Enflasyon 2013 Yılına Göre Yüksek Syrediyor

Ekonometri, no.68, pp.100-101, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

FED Kararları ve Ekonomik Etkileri

Ekonometri, no.63, pp.74-75, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Toplumu ve Türkiye

Yeni Türkiye, no.56, pp.860-873, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Sağlık Sisteminde Meydana Gelen Gelişmeler

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.490-508

The Measurement of Industry 4.0 Performance through Industry 4.0 Index: An Empirical Investigation for Turkey and European Countries

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.852-860 identifier

OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Belirlenmesi: Ampirik Bir Analiz

International Congress On Management Economics And Business, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.139

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türk Ekonomisine Etkileri: Türkiye’nin AB Karşısındaki Performansında Değişme

Uluslararası Sempozyum 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.2, pp.84-100

Environmental Performance of the European Union Countries in Transition Towards Climate Resilients Society An Empirical Analysis

9 th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Turkey, 22 - 25 September 2016, pp.412-417 Sustainable Development

Women's Relative Development in Africa: A Performance Assessment on Selected Indicators

African Studies Association 59th Annual Meeting, District Of Columbia, United States Of America, 10 - 12 November 2016, no.59, pp.112

Free Trade and the Pullution Haven Hypothesis: The Case of Turkey

International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Austria, 19 - 23 April 2015, pp.1-10

Bilgi Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.23-33

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, pp.510 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

in: Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin D., Temür Y., Bozdoğan D., Editor, Igı Global Publications, New York, pp.220-241, 2019

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

in: Global Challenges in Public Finance and International Relations, Deniz Şahin Duran, Yusuf Temür, Doğan Bozdoğan, Editor, IGI Global Publications, New York, pp.220-241, 2019

Economic Development Aids as a financial instrument of Global Public Goods: Performans Assessment for Donor Countries

in: Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin Deniz, Temur Yusuf, Bozdoğan Doğan., Editor, IGI Global, New York, pp.220-241, 2019

Boşanmaya Yol Açan Faktörler: Literatür ve Türkiye için Bir Analiz

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Gölen Zafer, Babacan Hasan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.790-807, 2019

Neoklasik Büyüme Teorilerinde Sağlığın Rolü: Teorik Bir Bakış

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri-3, İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.297-316, 2019

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir M. C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.187-194, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

in: The Most Recent Studies in Science and Art-I, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliott R.L., Atik D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.928-938, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

in: The Most Recent Studies in Science and Art, H. Arapgiroğlu vd., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.928-938, 2018

Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Kadınların Göreli Kalkınması: Ampirik Bir Analiz

in: İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Yamaner Faruk, Eyuboglu Ender, Editor, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, pp.65-88, 2018

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir, M.C., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.187-194, 2018

Science Performance of Turkey in 21St Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E. , Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1030-1038, 2017

Küresel Ekonomide Bölgesel Konular

in: Uluslararası İktisat, Terregrossa Tuncer Nihal, Editor, Nobel, Ankara, pp.299-436, 2017

The Impact of Globalisation on Women

in: Economic Development Global Regional Studies, Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Balacescu, Editor, IJOPEC Publication, pp.127-145, 2017 Sustainable Development

Avrupa 2020 Stratejisi Hedefleri ve Üye Ülkelerin Performansı

in: Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Belgin Akçay-Aylin Ege, Editor, Seçkin, Ankara, pp.31-63, 2017

Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi

in: Bilgi Ekonomisi, Kutlu Erol, Tosunoğlu Tuğberk, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.71-94, 2017

Türkiye’nin Çok Vitesli Avrupa İçindeki Yenilik Performansı: Ampirik Bir Analiz

in: Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, Oya S. Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç, M. Aykut Attar, Editor, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, pp.157-183, 2017 Sustainable Development

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye

in: Bilgi Ekonomisi, Kutlu Erol, Tosunoğlu Tuğberk, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.229-237, 2017

Science Performance of Turkey in 21st Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1030-1038, 2017

Bağımsız Türk Devletlerinde Kadın Statüsü: Bilgi Toplumları ile Bir Karşılaştırma

in: Türk Düyasında Kadın Algısı, Ulusan Şayan, Kayhan Shurubu, Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayını, Manisa, pp.603-616, 2016

Türkiye'de Para ve Döviz Piyasaları

in: Para Banka ve Finans, Nadir Eroğlu, Cüneyt Yenal Kesbiç, Editor, ORİON, Ankara, pp.285-312, 2016

Kalkınma Süreci ve Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Statüsüne Etkileri

in: Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar, Halil İbrahim Aydın, Yunus Emre Özer, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.139-168, 2016

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

in: Uluslar arası Ekonomik İlişkiler I-II, Özdemir, K., Delice, G., Editor, Lisans Yayıncılık, Ankara, pp.19-68, 2013

2000'li Yıllarda Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisi Karşısındaki Göreli Gelişme Performansı: İstatistiksel Bir Analiz

in: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Atik, H.,, Editor, Nobel, Ankara, pp.197-211, 2013

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye

in: Bilgi Ekonomisi, Kutlu, E., Tosunoğlu, T.,, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, Ankara, pp.220-233, 2013

Bilgi Ekonomisinin Ölçülmesi

in: Bilgi Ekonomisi, Kutlu, E.,Tosunoğlu, T., Editor, Anadolu Üniversitesi, Ankara, pp.80-95, 2013

Ortaöğretim Ekonomi Ders Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2010

Bilgi Toplumunun Dinamikleri Ve Teknolojik Gelişme

in: Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite Sanayi İşbirliği'nin Yeniden Yapılandırılması gereklilikleri, Yıldız, R. ve Atik, H., Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.27-51, 2007

İngilterede Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamalarında Sanayiinin Paydaşlığının Sınırları

in: Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin Yeniden Yapılandırılması gereklilikleri, Yıldız, R.,Atik, H., Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.359-380, 2007

Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Dış Ticaret Hareketleri

in: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Seyidoğlu, H.,Yıldız, R.,, Editor, Arıkan Yayınevi, İstanbul, pp.331-346, 2007

Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Yönü:Mevcut Durum ve geleceğe Dönük Beklentiler

in: Türkiye'nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası:Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan, N.,Kula, F.,Öcal, M., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.243-270, 2007

Other Publications