Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNDA YER ALAN MUVAZAA TABİRİNİN ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, Ankara, Turkey, 04 September 2021, pp.853-868

AKDÎ ÖNALIM HAKKINDA ÖNALIM OLGUSU OLARAK TRAMPA SÖZLEŞMESİ

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 May 2021

HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 December 2018

GENEL İŞLEM ŞARTLARININ İÇERİK DENETİMİ

4. Asos Congress Uluslararası Hukuk Kongresi, 3 - 05 May 2018

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİNE GEÇİŞLE SONA ERMESİ

ÖZEL HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ SEMPOZYUMU:1 TÜRK MEDENÎ HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ, Turkey, 18 - 20 April 2018

MUVAZAA MI, İNANÇLI İŞLEM Mİ? (MUVAZAA İLE İNANÇLI İŞLEMİN KARŞILAŞTIRILMASI)

Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Serbia And Montenegro, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.540-547

Books & Book Chapters