Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psychosis in tuberous sclerosis case report

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.293-294

Hormonal responses to psychological stress in alcoholic patients

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.56-57

Evaluation of quality of life in homosexual men

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.232

Olanzapine use in a bipolar pregnant patient

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.234

Evaluation of physical signs of prenatal testosterone exposure in homosexual men

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.63-64

Evaluation of cognitive functions in homosexual men

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.64

Hormonal responses to physical stress in alcoholic patients

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.57

Serum oxytocin levels in patients with generalized anxiety disorder and panic disorder

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.150

Lithium induced sinus bradycardia

6th International Congress on Psychopharmacology and 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, vol.24, pp.180

Vasopressin Might be a Trait Marker for Bipolar Affective Disorder

Psikofarmakoloji Derneği Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı 2012, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012, vol.22, pp.67

Hyperthyroidism Induced Psychosis

Psikofarmakoloji Derneği Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı 2012, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012, vol.22, pp.74

Shared Psychotic Disorder A Case Report

Psikofarmakoloji Derneği Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı 2012, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2012, vol.22, pp.73

Adrenokortikal yetmezlik ile ortaya çıkan psikoz tablosu Olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 16. Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2012, pp.43-44

Effects of galantamine treatment on lymphocyte count and CD4 CD8 ratio in patients with chronic fatigue immune dysfunction syndrome

The 2nd Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry and the 1st European Congress of the International Neuropsychiatric Association, ATİNA, Greece, 7 - 10 December 2006, pp.89

Effects of galantamine treatment on leptin system in patients with chronic fatigue immune dysfunction syndrome

The 2nd Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry and the 1st European Congress of the International Neuropsychiatric Association, ATİNA, Greece, 7 - 10 December 2006, pp.88-89

Effect of lithium- combined olanzapine treatment on leucoçyte count and CD 4’CD8 ratio ln patients with bipolar 1 disorder

2nd Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, Edinburgh, United Kingdom, 2 - 04 August 2006, pp.25-27

Effects of lithium combined olanzapine treatment on leukocyte count and CD4 CD8 ratio in patients with Bipolar I disorder

2nd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders, Edinburgh, Saint Helena, 2 - 04 August 2006, vol.8, pp.41 identifier

Normal serum ferritin levels in patients with chronic fatigue immune dysfunction syndrome

World Psychiatric Association International Congress 2006, İstanbul, Turkey, 12 - 16 July 2006, vol.17, pp.313

Books & Book Chapters

Psikiyatride Laboratuvar Testleri

in: Temel ve Klinik Psikiyatri, Karamustafalıoğlu K Oğuz, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.47-55, 2018

7.3 Şizofreniform Bozukluk

in: Kaplan Sadock s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences Clinical Psychiatry KAPLAN SADOCK PSİKİYATRİ Davranış Bilimleri Klinik Psikiyatri, Bozkurt Ali, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.327-329, 2016

7.4 Sanrısal Bozukluk ve Paylaşılmış Psikotik Bozukluk

in: Kaplan Sadock s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences Clinical Psychiatry KAPLAN SADOCK PSİKİYATRİ Davranış Bilimleri Klinik Psikiyatri, Bozkurt Ali, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.330-339, 2016

12 Genel Bir Tıbbi Duruma Bağlı Gelişen ve Başka Türlü Adlandırılamayan Amnestik Bozukluklar

in: Gabbard s Treatment of Psychiatric Disorders, Gabbard Glen O (Çev Ed: Alptekin Köksal, Öztürk Özgür), Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.179-191, 2009

16 Stimülanlar ve İlişkili Maddeler

in: Gabbard s Treatment of Psychiatric Disorders, Gabbard Glen O (Çev Ed: Alptekin Köksal, Öztürk Özgür), Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.263-294, 2009

44.3 Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminin Başka Türlü Adlandırılamayan Bozuklukları

in: Kaplan Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sadock Benjamin J, Sadock Virginia A (Çev Ed: Aydın Hamdullah, Bozkurt Ali), Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3257-3261, 2007

1.6 Nöropeptidler: Biyolojisi, Kontrolü ve Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Rolü

in: Kaplan Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sadock Benjamin J, Sadock Virginia A (Çev Ed: Aydın Hamdullah, Bozkurt Ali), Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.72-84, 2007

44.1 Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

in: Kaplan Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sadock Benjamin J, Sadock Virginia A (Çev Ed: Aydın Hamdullah, Bozkurt Ali), Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3248-3254, 2007

44.2 Bebekliğin Basmakalıp Hareket Bozukluğu

in: Kaplan Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sadock Benjamin J, Sadock Virginia A (Çev Ed: Aydın Hamdullah, Bozkurt Ali), Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3254-3257, 2007

48.2 Çocukluk ve Ergenlik Çağı Bozukluklarının Tedavisi için Kısa Süreli Psikoterapiler

in: Kaplan Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sadock Benjamin J, Sadock Virginia A (Çev Ed: Aydın Hamdullah, Bozkurt Ali), Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.3322-3332, 2007

Index (Dizin)

in: The American Psychiatric Publishing Textbook of Mood Disorders Duygudurum Bozuklukları Temel Kitabı, Stein Dan J, Kupfer David J, Schatzberg Alan F (Çev Ed: Oral Timuçin), Editor, Sigma Publishing, İstanbul, pp.739-778, 2006

35 Pediatric Mood Disorders (Pediatrik Duygudurum Bozuklukları)

in: The American Psychiatric Publishing Textbook of Mood Disorders Duygudurum Bozuklukları Temel Kitabı, Stein Dan J, Kupfer David J, Schatzberg Alan F (Çev Ed: Oral Timuçin), Editor, Sigma Publishing, İstanbul, pp.573-601, 2006

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

61

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

62

H-Index (Scopus)

3

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals