Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E.T.A Hoffmann’ın Der Sandmann Başlıklı Uzun Öyküsünde Figürler ve Göz İzleği

International Jornal Of Languages’ Education And Teaching, cilt.5, ss.567-581, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AN EXAMPLE FOR PORTFOLIO PREPARATION IN GERMAN TEACHER TRAINING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING (IJLET), cilt.5, ss.394-409, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İngilizceden Sonra İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca

The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS, ss.15-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Destanı Battal Gazi'de Yer Alan Motifler

Eskiyeni, ss.50-67, 2010 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Aufbau und Form in Max Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.35-45, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kral Rother ve Seyyid Battal Gazi’ Destanları'nda İstanbul’u Fethetme Mücadelesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.33-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları

), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.44-56, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Selim İleri'nin Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İnceleme Yazılarından Seçmeler

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.800-822, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Die Analyse der Parabel Vor Dem Gesetz in Franz Kafka’s Roman Der Prozess

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.3, no.2010, ss.61-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Almanca Öğreniminde Ve Öğretiminde Köprü Dil İngilizceden Olumlu Transfer Örnekleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.3, no.2010, ss.50-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Karşılaştırmalı Edebiyatın Türkiye’deki Öncüleri: Leo Spitzer - Erich Auerbach

LITTERA Edebiyat Yazıları, cilt.25, ss.243-252, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sozialkritik in Heinrich Böll’s Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum

F&E Edition, ss.76-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Thomas Mann’ın Venedik'te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı

BILIMNAME, cilt.17, ss.281-292, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

N. Hönicke, (çeviren: Hüseyin Arak, Nehir Özcan Arslan): Jacob S. Kounin’e göre Sınıf Yönetimi Teknikleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.193-207, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İkincil Yazının Oluşmasında Eleştirmenlerin Rolü Üzerine

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.126-137, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Die Stileigenschaften in Ingeborg Bachmanns Roman Malina

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, ss.197-209, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Genç Werther'in Acıları İle Genç W.'nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerin İçerik ve Biçim Açısından Karşılaştırılması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.167-177, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin Ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.205-216, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Thomas Mann’ın Buddenbrook Ailesi’nde Karakterler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.215-236, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karşılaştırmalı Edebiyat Ve Çokkültürlülük Düşüncesi: Melting Pot Ve Anadolu Mozaiği

IV. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ, Kırıkkale, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.387-394 Creative Commons License

The Preparation of the Language Portfolio

IPS'12 International Portfolio Symposium, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.66-72

“Türkçe İle Almanca Arasında Köprü Dil Olarak İngilizce / English As A Bridge Language Between Turkish And German

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.1433-1448

Hermann Hesse'nin Boncukoyunu ve Peyami Safa'nın Yalnızız Romanlarında Eğitim Eleştirisi

X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, ss.149-152

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri

Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi, Yusuf Şahin, Editör, Eğitim Kitapevi, Konya, ss.107-120, 2013

Temel Almanca A2 Düzeyi

Hacettepe Kitapevi, Ankara, 2012

Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi

Hacettepe Kitabevi, Ankara, 2012

Temel Almanca A1-Düzeyi

Hacettepe Kitabevi, Ankara, 2011

Karşılaştırmalı Edebiyatın Türkiye’deki Öncüleri: Leo Spitzer – Erich Auerbach

LITTERA Edebiyat Yazıları, Dünya Edebiyatları Araştırma ve İnceleme Ortak Kitabı, Ertem,Cengiz, Editör, Ürün Yayıncılık, Ankara, ss.243-252, 2009 Creative Commons License