Education Information

Education Information

  • 2012 - 2017 Doctorate

    Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

  • 2010 - 2012 Postgraduate

    Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

  • 2004 - 2009 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey