Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical investigation of flow around a pipeline with a spoiler near a rigid bed

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, cilt.8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Experimental Validation of Volume of Fluid Method for a Sluice Gate Flow

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, cilt.2012, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The flow around a pipeline with a spoiler

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.224, ss.109-121, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical modeling of interaction of a current with a circular cylinder near a rigid bed

ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, cilt.40, ss.1191-1199, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical modeling of flow over a chute spillway

JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, cilt.47, ss.790-797, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interaction of a current with a circular cylinder near a rigid bed

OCEAN ENGINEERING, cilt.35, ss.1492-1504, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and theoretical analyses of two-dimensional flows upstream of broad-crested weirs

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.35, ss.975-986, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.615-626, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

HAVUZLU BALIK GEÇİDİ HİDROLİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.168-176, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Başlığın Boru Hattı Etrafındaki Akıma Etkisi

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatay Bir Dairesel Silindir Etrafındaki Akımda Hız Alanının Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.21, ss.85-98, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Numerical Modelling of Flow over a Broad-Crested Weir

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.10-11

Numerical Modeling of Flow over a Rectangular Broad-Crested Weir

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2017, ss.746

Experimental and Numerical Modeling of Sluice Gate Flow

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.347