Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hint-Avrupa Diline Bir Katkı: Panini Dilbilimi

Doğu Batı Düşünce Dergisi, ss.265-275, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krishna’nın Üç Farklı Kimliği

Nüsha, ss.83-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Hint ve Yunan Uygarlıkları Arasında Bir Etkileşim Örneği: Krishna – Herakles

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.27-35, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hindistan’ı Yeniden Keşfetmek

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ve Amerikan Araştırmaları Merkezi Bülteni, ss.31-36, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antik Hint’te Devlet Yönetimi ve Siyaset Bilimi Üzerine Bir Başyapıt: Arthaşastra

I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, cilt.1, no.1, ss.185-198

Kitap & Kitap Bölümleri

Bazı hastalıklara Yatkınlık ve cinsiyetin rolü

21. Asrın Penceresinden Medeniyet ve Kimlik Uluslararası Simpozyumun Materialleri, Vurgun Eyyüp, Elza Sametli, Editör, Hazar Üniversi,tesi neşriyatı, ss.354-362, 2016

Hindistan'da Bilimin Öncüleri: Vedik Matematik

Hyperion - Krp Yayıncılık, İstanbul, 2012