Antik Hint ve Yunan Uygarlıkları Arasında Bir Etkileşim Örneği: Krishna – Herakles


KÜÇÜKLER A.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.27-35, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-35

Abstract

Studies in Indology explore not only India's languages, culture or history, but also their relationships with other civilizations. Historical documents as well as symbols, fairy tales or mythologies may also lead us to researches in this topic. It would be quite possible to find out some samples of intercultural connections between India and other civilizations with the help of comparative studies.

The aim of this article is to illustrate cultural similarities between Ancient Indian and Greek civilizations, with the help of some comparative tales based on Krishna and Heracles. Krishna is one of the most important gods of Hinduism and Heracles is the invincible hero of Greek Mythology.

Hindoloji alanında yapılan incelemeler yalnızca Hindistan’ın kültür, tarih ve dillerinin değil, aynı zamanda etkileşim içerisinde olduğu uygarlıkların da izini sürmemizi sağlar. Bu konuda bize tarihi belgelerin yanı sıra bazen semboller, masallar ya da mitolojik destanlar da yol gösterebilir. Yapılacak karşılaştırmalı çalışmalarla Hint uygarlığının diğer uygarlıklarla etkileşimini gösteren örnekler bulmak mümkün olacaktır.

Bu makalede, Hinduizmin en önemli tanrılarından birisi olan Krishna ve Yunan mitolojisinin yenilmez kahramanı Herakles ile ilgili öykülerden yola çıkılarak, karşılaştırmalar yapılacak; dolayısıyla batı uygarlıklarının Hint uygarlığıyla etkileşimini gösteren bazı örnekler sunulacaktır.