Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyasallaşma Sürecinde Halku’l-Kur’an Tartışmaları

Bilimname, cilt.2019, ss.353-382, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Irak'ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi

BILIMNAME, ss.109-134, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Irakta Şii Varlığı

E-MALAKAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.391-428, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Mutezilede Bedevî Etki

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.7-24, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Arka Plan Bağlamında Memun Dönemi Abbasî Yönetiminin Ali Oğulları Politikaları

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, ss.55-74, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mutezilî Düşüncede Tarihî Kırılma Evreleri

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.7-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Major Breaks in The History of Mu'tazilism

ISLAMIC QUARTERLY, cilt.54, no.3, ss.191-212, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büveyhîlerin Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.123-138, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kebire ve İman Bağlamında Hâricilik-Mutezile İlişkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.317-340, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbn Hazmın Mutezileye Yönelik Eleştirileri

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.63-92, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endülüslü Sufî Muhammed b. Meserrenin Mutezileye Nispeti Meselesi

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.55-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-Hayde Bağlamında Halkul-Kuran Tartışmaları

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.13-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed b. Ebî Duadın Abbasî-Mutezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, ss.93-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâriciliğin Ortaya çıkmasında etkili Olan Sosyo-Kültürel Faktörler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.503-522, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Mutezilenin Tarihsel Seyrinde Mihne

Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi, Söylemez, M., Editör, Ankara Okulu, Ankara, ss.27-72, 2012

Mutezile

İslâm Mezhepleri Tarihi, Dalkıran S., İşcan M. Z., Editör, Atatürk Üniversitesi Ata-Aöf, Erzurum, ss.1-27, 2012

Mihne Sürecinde Mutezile

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006