Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyasallaşma Sürecinde Halku’l-Kur’an Tartışmaları

Bilimname, vol.2019, pp.353-382, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Irak'ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi

BILIMNAME, no.36, pp.109-134, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Irakta Şii Varlığı

E-MALAKAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, pp.391-428, 2013 (Other Refereed National Journals)

Entelektüel Mutezilede Bedevî Etki

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.7-24, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Arka Plan Bağlamında Memun Dönemi Abbasî Yönetiminin Ali Oğulları Politikaları

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, pp.55-74, 2011 (National Refreed University Journal)

Mutezilî Düşüncede Tarihî Kırılma Evreleri

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.7-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Major Breaks in The History of Mu'tazilism

ISLAMIC QUARTERLY, vol.54, no.3, pp.191-212, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büveyhîlerin Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.123-138, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kebire ve İman Bağlamında Hâricilik-Mutezile İlişkisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.317-340, 2007 (National Refreed University Journal)

İbn Hazmın Mutezileye Yönelik Eleştirileri

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.63-92, 2006 (Other Refereed National Journals)

Endülüslü Sufî Muhammed b. Meserrenin Mutezileye Nispeti Meselesi

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.55-73, 2005 (Other Refereed National Journals)

el-Hayde Bağlamında Halkul-Kuran Tartışmaları

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.13-32, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ahmed b. Ebî Duadın Abbasî-Mutezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi

Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, pp.93-103, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hâriciliğin Ortaya çıkmasında etkili Olan Sosyo-Kültürel Faktörler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.503-522, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mu tezile nin Siyasetle İmtihanı Mihne Süreci

Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme –Mezhepler ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler- Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 March 2015, pp.149-174

Books & Book Chapters

Mutezile

in: İslam Mezhepleri Tarihi, M. Saffet Sarıkaya,Mehmet Ümit, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.69-86, 2020

MU'TEZİLE'NİN SİYASETLE İMTİHANI: MİHNE SÜRECİ

in: KUR AN VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, Hayati Hökelekli, Vejdi Bilgin, Editor, Burfaş Matbaası, Bursa, pp.149-174, 2015

Mutezilenin Tarihsel Seyrinde Mihne

in: Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi, Söylemez, M., Editor, Ankara Okulu, Ankara, pp.27-72, 2012

Mutezile

in: İslâm Mezhepleri Tarihi, Dalkıran S., İşcan M. Z., Editor, Atatürk Üniversitesi Ata-Aöf, Erzurum, pp.1-27, 2012

Mihne Sürecinde Mutezile

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006