Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Psikolojik Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1625-1637, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF CSR ON CONTEXTUAL PERFORMANCE:MEDIATING ROLE OF CORPORATE REPUTATION

THE EFFECT OF CSR ON CONTEXTUAL PERFORMANCE:MEDIATING ROLE OF CORPORATE REPUTATION, pp.618-627, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş-Aile Çatışmasının Psikolojik Performans Üzerindeki Etkisi: İşe Yabancılaşma ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.1993-2012, 2018 (Other Refereed National Journals)

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.307-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Varolamama (Presenteeism)İlişkisinde Stresin Aracı Rolü

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), vol.7, no.2, pp.197-211, 2018 (Other Refereed National Journals)

Selecting the optimal Strategy Model to Minimize Decision Failures Under Stress

Journal of Global Strategic Management, vol.17, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategic Flexibility Environmental Dynamism and Innovation Perfomance An Empirical Study

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.99, no.6, pp.582-589, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp.273-293, 2013 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Kayseri İli’nde Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.3, pp.331-349, 2012 (National Refreed University Journal)

An Empirical Study on the Attitudes of Small and Medium Sized Business SMEs Related to Coopetition Procedia

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.58, pp.252-258, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama İşletmelerinde Örgüt İçi Faktörlerin Yenilik ve Yaratıcılık Performansına Etkisi

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.165-186, 2011 (National Refreed University Journal)

An Empirical Examination of Performance and Image Outcome Expectations as Determinants of Innovative Behavior in The Workplace

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.24, pp.847-853, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Organizational Downsizing and Layoffs on Organizational Commitment

Journal of American Academy of Business, vol.14, no.2, pp.337-343, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organizational Ambidexterity An Empirical Examination of Orgazinational Factors as Antecedents of Organizational Ambidexterity

Journal of Global Strategic Management, vol.3, no.2, pp.17-27, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediyelerde Katı Atık Yönetimi ve İl Belediyelerinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Çalışma

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.14, no.4, pp.51-78, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik Performans: Ölçek Geliştirme Çalışması

27. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

Pozitif Psikolojik Sermayenin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1125-1133

Gender Perspective of Child Education Center Personnel: Case Study of Erciyes University

ınternational Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC), İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.59

Organizational Strategic Responses for Brexit: An Analysis of UK and EU Companies

THE PROCEEDINGS OF13th INTERNATIONALSTRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCEStrategic, 6 - 08 July 2017

Environmentally Conscious Management

5. International Conference on Leadership, Technology and Business Mangement, Turkey, 10 - 12 December 2015

Kıdemli aile işletmelerinde Kurum içi girişimcilik araştırması

5. aile işletmeleri kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.45-49

Books & Book Chapters

Beklenti ve geliştirilmiş beklenti kuramı

in: Örgütsel Davranış Kuramları, YÜRÜR Senay, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.131-158, 2019

İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi

in: İtibar Yönetimi, Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, pp.249-273, 2014

Other Publications