Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antinociceptive Effect of Mirtazapine in Rats with Diabetic Neuropathy

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.53, ss.12-16, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The vasodilatory effect of a synthetic polymer-based root canal material on thoracic aorta

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.43, ss.590-599, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adolesanlarda Akılcı İlaç Kullanımı

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, cilt.9, ss.53-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Akılcı ilaç kullanımının farmasötik yönleri

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.220-223, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Klinik İlaç Araştırmalarından Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Dergisi, cilt.4, ss.26-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

DEPRESYON TEDAVİSİNDE DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN ÖNEMİ

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.119-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of side effects of different doses of gabapentin in healthy volunteers

10. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 April 2018, cilt.28
Link

Prasugrel effect on In Vitro bleeding time tests in a single dose bioequivalence study

7th World Congress onBioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 August 2016

Overview of bioavailability bioequivalence trials in a phase 1 clinic in Turkey

7th World Congress onBioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 August 2016

IMPACT ON PROGNOSIS OF K-RAS MUTATION AND C-MYC OVEREXPRESSION AT DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMAS

5th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 19 October 2014, cilt.38