Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Controller design for upper limb motion using measurements of shoulder, elbow and wrist joints

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.30, sa.1, ss.307-325, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PID Controller Design for Human Elbow Therapy

International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, cilt.4, ss.282-285, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gain Parameter Adjustment Methods Comparison of Controller for Autonomous Rehabilitation Device

International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, cilt.4, ss.286-289, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neural network based PID controller design for human elbow therapy system

International Conference on Advance in Science:ICAS2017, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, cilt.1, ss.147-153

ANGULAR DISPLACEMENT CONTROLLER DESIGN FOR HUMAN ELBOW PASSIVE THERAPEUTIC EXERCISES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mart 2017, ss.132-138

TORQUE CONTROL OF HUMAN WRIST THERAPY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mart 2017, ss.139-145

Gain parameter adjusment methods comparison of controller for autonomous rehabilitation device

International conference on advanced technology&Science, Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1, ss.1015-1019

PID Controller Design for Human Elbow Therapy

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1011-1014

Gain Parameter Adjustment Methods Comparison of Controller for Autonomous Rehabilitation Device

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1015-1019

CONTROLLER DESIGN FOR PATIENTS WHO HAS MALFUNCTION AT EXTREMITY

CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2016 – ICAME2016, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.313-318

Otonom Sualtı Taşıtların Yörünge Kontrolü İçin Yapay Sinir Ağı Kontrol Sistemi Tasarımı

Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2015, ss.746-753