Assoc. Prof. AHMET AYSU


İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye

Mali iktisat

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Erciyes University, Turkey

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Kamu Harcamalarında Yakınsama Süreci

DÖKMEN G., AYSU A.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , vol.49, no.567, pp.81-94, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Kamu Politikaları ve İnovasyon: Girişimci Devlet Yaklaşımı

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

Kamu Özel İşbirliği Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesinde Yenilikçi Kamu Alımları

AYSU A.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018

2018

2018

Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşerî Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

ERDEM E., DUMRUL C., Aysu A., Savaş S.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1-17

2008

2008

İdarelerarası Mali İlişkiler Açısından Japonya

DEVRİM F., AYSU A.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.3, pp.275-289

Books & Book Chapters

2022

2022

İkiz Açıklar Hipotezi: Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Eşbütünleşme Analizi

Aysu A., İlgün M. F.

in: Kamu Mali Politikalarında Ekonometri Uygulamaları, Sibel Selim,Sibel Aybarç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.169-194, 2022

2021

2021

Doğal Afetlerin Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Değerlendirmesi

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

in: Afetlerde Mali Yapı, Arıkan, Zeynep ve Bay, Hakan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.69-92, 2021

2020

2020

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

Aysu A., İlgün M. F., Çobanoğulları G.

in: Vergi ve Sostoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.961-990, 2020 Sustainable Development

2020

2020

DISABILITY EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY ANALYSIS

Aysu A., Bakırtaş D.

in: Studies at the Crossroads of Management & Economics, Samet Evci,Anshuman Sharma, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.163-177, 2020

2020

2020

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

AYSU A., İLGÜN M. F., ÇOBANOĞULLARI G.

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.961-990, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Active Labor Market Policies and Unemployment: Evidence from Panel Cointegration

AYSU A.

in: Sturdies on Interdisciplinary Economics and Business-Volume I, Özçelik Özer, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.37-48, 2018

2018

2018

Fiscal Policy Shocks and House Prices Relation in Turkey: A Regional Perspective

AYSU A.

in: Economic Issues in Restrospect and Prospect, Górecka A., Köktaş Altuğ M., Parlinska, A., Editor, Ijopec Publication Limited, London, pp.227-242, 2018

2018

2018

Active Labor Market Policies and Unemployment: Evidence from Panel Cointegration

AYSU A.

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business-Volume I, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.37-48, 2018

2017

2017

Türkiye'de Kükürtdioksit Emisyonu Yakınsamasının Analizi: TAR Panel Birim Kök Testi

AYSU A.

in: Prof.Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu'na Armağan: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Atik Hayriye, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.89-110, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Kükürtdioksit Emisyonu Yakınsamasının Analizi: TAR Panel Birim Kök Testi

AYSU A.

in: Prof.Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Atik, Hayriye, Editor, Nobel, Ankara, pp.89-110, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Per Capita GDP convergence of European Transition Countries

AYSU A.

in: Political Economy in Transition Economies, Tayfur BAYAT, Editor, Aurel Vlaicu University of Arad, pp.175-192, 2017

2014

2014

Uluslararası ve Uluslarüstü Kuruluşların Uluslararası Vergi Hukukuna Katkıları

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

in: Prof.Dr. Fevzi Devrim'e Armağan, Tüğen K., Altay A., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.543-555, 2014

2010

2010

Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası Kurallarının İhlaline İlişkin Yaptırımlar

AYSU A.

in: Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Aktan C. C., Kesik A., Kaya F., Editor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, pp.216-229, 2010

Awards

April 2013

April 2013

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Konulu Proje Yarışması

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi BaşkanlığıCitations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1