Assoc. Prof. AHMET AYSU


İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye

Mali iktisat

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Erciyes University, Turkey

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Maliye

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Kamu Politikaları ve İnovasyon: Girişimci Devlet Yaklaşımı

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

Kamu Özel İşbirliği Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesinde Yenilikçi Kamu Alımları

AYSU A.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018

2018

2018

Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşerî Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

ERDEM E., DUMRUL C., Aysu A., Savaş S.

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1-17

2008

2008

İdarelerarası Mali İlişkiler Açısından Japonya

DEVRİM F., AYSU A.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.3, pp.275-289

Books & Book Chapters

2022

2022

İkiz Açıklar Hipotezi: Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Eşbütünleşme Analizi

Aysu A., İlgün M. F.

in: Kamu Mali Politikalarında Ekonometri Uygulamaları, Sibel Selim,Sibel Aybarç, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.169-194, 2022

2021

2021

Doğal Afetlerin Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Değerlendirmesi

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

in: Afetlerde Mali Yapı, Arıkan, Zeynep ve Bay, Hakan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.69-92, 2021

2020

2020

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

Aysu A., İlgün M. F., Çobanoğulları G.

in: Vergi ve Sostoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.961-990, 2020 Sustainable Development

2020

2020

DISABILITY EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY ANALYSIS

Aysu A., Bakırtaş D.

in: Studies at the Crossroads of Management & Economics, Samet Evci,Anshuman Sharma, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.163-177, 2020

2020

2020

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

AYSU A., İLGÜN M. F., ÇOBANOĞULLARI G.

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.961-990, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Active Labor Market Policies and Unemployment: Evidence from Panel Cointegration

AYSU A.

in: Sturdies on Interdisciplinary Economics and Business-Volume I, Özçelik Özer, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.37-48, 2018

2018

2018

Fiscal Policy Shocks and House Prices Relation in Turkey: A Regional Perspective

AYSU A.

in: Economic Issues in Restrospect and Prospect, Górecka A., Köktaş Altuğ M., Parlinska, A., Editor, Ijopec Publication Limited, London, pp.227-242, 2018

2018

2018

Active Labor Market Policies and Unemployment: Evidence from Panel Cointegration

AYSU A.

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business-Volume I, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.37-48, 2018

2017

2017

Türkiye'de Kükürtdioksit Emisyonu Yakınsamasının Analizi: TAR Panel Birim Kök Testi

AYSU A.

in: Prof.Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu'na Armağan: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Atik Hayriye, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.89-110, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Kükürtdioksit Emisyonu Yakınsamasının Analizi: TAR Panel Birim Kök Testi

AYSU A.

in: Prof.Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Atik, Hayriye, Editor, Nobel, Ankara, pp.89-110, 2017 Sustainable Development

2017

2017

Per Capita GDP convergence of European Transition Countries

AYSU A.

in: Political Economy in Transition Economies, Tayfur BAYAT, Editor, Aurel Vlaicu University of Arad, pp.175-192, 2017

2014

2014

Uluslararası ve Uluslarüstü Kuruluşların Uluslararası Vergi Hukukuna Katkıları

AYSU A., BAKIRTAŞ D.

in: Prof.Dr. Fevzi Devrim'e Armağan, Tüğen K., Altay A., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.543-555, 2014

2010

2010

Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası Kurallarının İhlaline İlişkin Yaptırımlar

AYSU A.

in: Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Aktan C. C., Kesik A., Kaya F., Editor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, pp.216-229, 2010

Awards

April 2013

April 2013

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Konulu Proje Yarışması

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi BaşkanlığıCitations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1