Bütçe Açıklarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Türk Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

İLGÜN M. F., DUMRUL C., AYSU A.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.10, no.23, pp.13-30, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the effects of public financial discipline on real exchange rate, which is one of the basic indicators of external economic balance has been examined. The results of the bound tests conducted for Turkish economy between January, 1994 and December, 2012 show that inflation and increase in budget deficit lead to a rise in real exchange rate. The tests also reveal a highly significant relationship between general price rates and real exchange rates.

Bu çalışmada kamu malî disiplininin dış ekonomik dengenin temel göstergelerinden olan reel döviz kuru üzerindeki etkileri incelenmektedir. Türk ekonomisinde 1994:01-2012:12 dönemi için ARDL (sınır testi) kullanılarak yapılan analizlerin sonuçları, enflasyonun ve bütçe açıklarındaki artışın reel döviz kurunun yükselmesine neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca analizler sonucunda fiyatlar genel seviyesinin reel döviz kurunu yüksek seviyede etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.