Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İyonize Radyasyona Mesleki Olarak Maruz Kalmanın Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkezi, Farmasötik Toksikoloji

 • 2003 Postgraduate

  Hiperbarik oksijen tedavisi, oksidatif stres ve genetik toksisite arasındaki ilişkinin araştırılması

  Gulhane Military Academy Of Medicine

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu

 • 2019GMP -Good Manufacturing Practice/ İÜU -İyi Üretim Uygulamaları Eğitim Sertifikası

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama Araştırma Merkezi

 • 2019GLP -Good Laboratory Practices/ İLU -İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama Araştırma Merkezi

 • 2017LCMS-8040 Cihazının Kullanıcı Eğitimi Sertifikası

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 • 2016IV Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu

  Vocational Course , Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)

 • 2015İlk Yardımcı Sertifikası

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi

 • 2015Klinisyenler için Moleküler Genetikte Araştırma Yöntemleri Kursu

  Vocational Course , Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)

 • 2013Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi Kursu, Türk Toksikoloji Derneği Sürekli Eğitim Kursu

  Vocational Course , T.C. Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2012Genotoksiste ve Analiz Yöntemleri Kursu Sertifikası

  Vocational Course , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2011Editör ve editör Yardımcısı Hazırlama kursu (Eğitici olarak katılım)

  Vocational Course , JCAM Dergi

 • 2011III. Temel Hücre Kültürü ve Kök Hücre Kursu Sertifikası

  Vocational Course , Gülhane Askeri Tıp Akademisi, AR-GE Merkez Başkanlığı

 • 2011Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası

  Vocational Course , Gülhane Askeri Tıp Akademisi, AR-GE Merkez Başkanlığı

 • 2010Türkiye’de Adli Toksikolojinin Bugünü ve Geleceği Kursu Sağlıkta Sürekli Eğitim Etkinlikleri

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2008Atomik Absorpsiyon Spektrometri (Alevli, Grafit Fırın ve Hidrit Sistemleri, PerkinElmer) Kullanım ve Uygulamalar Eğitimi

  Vocational Training , Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkezi

 • 2005Vizkozimetre (Haake Marka VT 7R PLUS) Kullanıcı ve Uygulama Eğitimi

  Vocational Training , ANAMED Analitik Medikal Sistemler A.Ş.

 • 2004ICP-MS User Training Kullanıcı Eğitimi (Agilent Technologies SEM Ltd.)

  Other , Refik Saydam Hıfzısıhha Müdürlüğü

 • 1999International Certificate of Proficiency in English as a Foreign Language (at Advanced level)

  Foreign Language , Kent English

 • 1997Öğretmenlik Sertifikası

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi