Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The myth of 'independent judiciary': the evolution of judiciary-executive relations in Turkish politics

CONTEMPORARY POLITICS, cilt.22, ss.232-247, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Europeanization and the dilemma of decentralization: centre-local relations in Turkey

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.12, ss.241-257, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Europeanization and Administrative Reform: The Case of Turkey

MEDITERRANEAN POLITICS, cilt.14, ss.41-60, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Promoting democracy in Algeria: the EU factor and the preferences of the political elite

DEMOCRATIZATION, cilt.16, ss.176-192, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Accession Negotiations and the New EU Strategy of Turkey A Critical Assessment

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.85-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Public Diplomacy and Foreign Policy Making The Turkish Case

International Journal of Turcologia, cilt.10, ss.25-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Institutionalization of Power Politics: The Case of Political Islam in Turkey

Journal of Political Power, cilt.2, no.3, ss.369-381, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Devlet Politikaları

Türkiye'nin Avrupa Birliği Politikası, Arpacı I., Ağır O., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.425-442, 2018

Europeanization of Turkish Public Policies A Scorecard

Europeanization of Regional Policy in Turkey, Güney, Aylin; Tekin, Ali, Editör, Routledge, ss.82-94, 2016

Adam Smith

Hayatı, David D. Raphael, Editör, Liberte Yayınlar, Ankara, ss.33-55, 2014

The European Union's Democratization Agenda in the Mediterranean

Promoting Democracy in Algeria: EU Factor and the Preferences of the Political Elite, Pace M., Seeberg, P, Editör, Routledge, London/New York , Londra, ss.176-192, 2010

Dynamiques contemporaines en Turqie

Europeanization and Local Democracy in Turkey: New Actors or Old Power Blocks?, Kaya U., Editör, L’Harmattan, Paris, ss.145-158, 2010