Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2019 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    Editör