Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare condition associated with celiac disease: Evans syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.29, ss.633-635, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Corpus-based Approach to Dictionary Definitions in the Interface of Semantic Prosody and Near-Synonymy

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.97-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evasion Strategies Used in Turkish Political Discourse

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.58-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anadili Olarak Türkçe'de Deyimlere Yönelik Gelişimsel Süreçler ve Türkçe Ders Kitapları

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin, Türkiye, 5 - 06 Temmuz 2012, ss.85-92