Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vitamin B12 Eksikliği ve Tedavisi

Klinik Tıp Aile Hekimliği, cilt.10, ss.18-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BOĞAZ AĞRISINDA HIZLI ANTİJEN TESTİNİN KULLANIMININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 May 2018, ss.118

Vitamin B12 Eksikliği Olan Hastaları Hangi Yöntemle Tedavi Etmeliyiz?

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 May 2018, ss.330

D Vitamini Eksikliğinde Hangi Dozda ve Yöntemle Tedavi Etmek Daha Etkili ve Güvenlidir?

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 May 2018, ss.331

The Effect of Quality of Sleep on Depression in Hemodialysis Patients.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Türkiye, 21 - 25 March 2018, ss.186-187