Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Entitüsü, Müzik, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Yüksek Lisans

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik