Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2019 Patojenlerin hizli tespitinde gercek zamanli nanopor dizileme teknolojisinin kullanimi

    7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 57

h-indeksi (WOS): 4