Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Phylogenetic relationships among species of the subsection Dendrophlomis Bentham

ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.11, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Seed protein diversity among lentil cultivars

BIOLOGIA PLANTARUM, cilt.52, ss.126-128, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adventitious Shoot Regeneration from Different Explants of Wild Lentil (Lens Culinaris SUBSP. Orientalis)

Biotechnology & Biotech Equipment, cilt.19, ss.46-49, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Inter- Species Morphological Variation Of The EndemicSpecies Phlomis physocalyx And Phlomis oppositiflora

3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 2017 Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.337

Determination of Intra- Species Genetic Variation of the Endemic Species, Phlomis physocalyx, by Using ISSR Markers

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2012, ss.53

Protoparmeliopsis muralis türünde genetik varyasyonun belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.351

Silene Türleri Arasındaki İlişkinin RAPD Yöntemiyle Belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.348-349

A preliminary study of genetic diversity in Tulipa armena var. lycica

The 7th Plant Life of Southwest Asia Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2007, ss.16

Genetic relationships among species of the subsection Dendrophlomis

The 7th Plant Life of Southwest Asia Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2007, ss.166

Essential Oils of Phlomis Species of Turkey

37th International Sympossium on Essential Oils (ISEO-2006), Grasse-Opio, Fransa, 10 - 13 Eylül 2006, ss.17