Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şer’i Hüküm: Tanım ve Tartışmalar

BILIMNAME, no.37, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Adalet Nedir?

Bilimname, no.35, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkıh Terimlerinin Oturduğu Teorik Çerçeve ve Terminolojiye Riayetin Önemi

İslâmİ Araştırmalar, vol.19, no.1, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Fıkıh Usulünün Yapısı ve İşlevi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Nasları Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu

Marife, no.1, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

BİR MUHAFAZAKÂR REYCİLİK TEORİSYENİ: EBÛ HANÎFE

İslami araştırmalar, vol.15, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Yöntem sizlik Sorunu Üzerine

İslamiyat, no.1, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Hz Peygamber in Fonksiyonu ve Sünnet in Değeri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü Dergisi, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Kadı Burhaneddin’xxin Tercîhu’xxt-Tavzih Adlı Eseri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

IV SAHABi SÖZÜ KIYAS İLİŞKİSİ VE MEZHEPiMAMLARININ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Hanefi Hukukçuların Hadis Karşısındaki Tavırlarının Bir Göstergesi Olarak Manevi Inkıta‘ Anlayışı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.8, pp.159-194, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Sahabi Sözünün Hukuki Değeri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

İSLAM HUKUKUNDA MEVKUF AKİTLER BAGLI AKİT TEORİSİ

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.6, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Bir İslâm Hukukçusu Olarak Gazâlî

EBU HAMiD MUHAMMED EL- GAZALİ, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Savunma Refleksi Olarak Eleştiri ve Tartışma

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı

Bir Savunma Refleksi Olarak Eleştiri ve TartışmaBir Savunma Refleksi Olarak Eleştiri ve Tartışma, 26 - 28 April 2019

Selefîlik: Rasyonel Zeminin İmhası

MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMAVE SELEFİLİK, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2017, pp.39-40

Sahih Anlam ve Meşru Yorum

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, 08 May 2016 - 10 May 2017

Kemalpaşazâde’nin “Tabakâtul’l-Fukahâ”sı Neyi Anlatıyor?

Sahn-i Seman’dan Dârülfünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler, XVI Yüzyıl, 19 - 20 December 2015

Fukahanın Adalet Tasavvuru

ULUSLARARASI KUR'AN VE ADALET SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2016

Hanefi İçtihat Teorisi ve Molla Hüsrevin Bu Teoriyi Sunumu

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 20 November 2011

Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri ve Tarihselcilik

DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAĞI ve DİNÎ METİNLERİN ANLAŞILMASI KONUSUNDAKİ ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2009

İSLAM HUKUK USULÜNDE YORUM METOTLARI

iLAHiYAT FAKÜLTELERi1. İSLAM HUKUKU ANA BiLiM DALIEGiTiM - ÖGRETiM MESELELERiKOORDiNASYON TOPLANTISIVE "iSLAM HUKUK USULÜNÜN PROBLEMLERI" SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 14 - 15 May 2004

Fıkhın Yenileşmesi ve Ekol Sistematiği

İslam Fıkhının Dinamizmi, Bursa, Turkey, 22 March 2003

İSLAM HUKUKUNUN SİSTEM VE TERMİNOLOJİ PROBLEMİ

Günümüz Din Bilimleri Araştırmalan ve Problemleri Sempozyumu, Samsun, Turkey, 27 - 30 June 1989

Books & Book Chapters

Süreklilik ve Değişim Bakımından FIkıh Mirasımıza Yöntemsel Yaklaşımlar

in: Modern Çağda Fıkhın Anlma ve İşlevi, Osman Güman, Ahmet Numan Ünver, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.117-142, 2019

Din ve Fıkıh Yazıları

İlk Harf Yayınevi, İstanbul, 2018

Mustasfa

Klasik, İstanbul, 2017

Muhammed Tahir b. Âşûr’xxun Makâsıd Anlayışı

in: MAKASID VE İCTİHAD, AHMET YAMAN, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Konya, pp.383-416, 2017

Episodes in the Encyclopedia

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2013

Diyanet İslam Ansiklopedisi

diyanet işleri başkanlığı, pp., 2012

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet İşl. bşk, pp., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2010

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

DİYANE TİŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2010

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet İşleri bşk., pp., 2009

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2009

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp., 2008

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2008

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2006

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet İşl.Bşk., pp., 2006

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2006

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2006

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2006

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2004

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet İşleri Başkanlığı, pp., 2004

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2003

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2002

TDV İslam Ansiklopedisi

Diyanet işleri Başkanlığı, pp., 2001

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2001

DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 2001

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet İşleri Bşk, pp., 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2000

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2000

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet işleri başkanlığı, pp., 2000

TDV İSLAM ANSİKOPLEDİSİ

TDV DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, pp., 1996