Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Complementary and Alternative Medicine Methods Used Among Turkish Pediatric Oncology Patients

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.52, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Daily Exercise Program in very low Birth Weight Preterm Infants

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.51, pp.109, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.3, pp.326-335, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-23, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yenidoğan hemşiresinin rol ve işlevleri.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.4, pp.38-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde saldırganlık ve kendine zarar verme davranışları

Researcher: Social Science Studies, vol.5, pp.434-445, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kanama Hastalığı Olan Çocuk ve Aileye Psikososyal Destek

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pain in New born and Nursing Management

Journal of Pregnancy and ChildHealth, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tip 1 DM li Ergenlerin Kendi Yaşamlarına İlişkin Algılamaları

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde saldırganlık ve kendine zarar verme

Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, vol.1, pp.49-54, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanserli çocuklara bakım veren annelerin deneyimleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019, pp.383-390 Sustainable Development

Kronik hastalığın aile üzerindeki etkileri: Bir olgu örneği

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.571

Çocuklarda vücut sıcaklığı ne kadar doğru ölçülüyor?

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.668

Preterm yenidoğanlarda osteopeninin kısa ve uzun dönem etkileri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Preterm yenidoğanın bakımında günlük fizik aktivitenin yeri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Smart phone addiction, peer relations and loneliness in adolescents.

5. International Mediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V) Congress, 10 - 12 September 2019, pp.123-124

Preterm bebeğin bakımında aile ve hemşirelik.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019, pp.818

Ergenlik ve özkıyım: Hemşirelik yaklaşımı.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019, pp.816-817

Çok düşük doğum ağırlılı preterm bebeklerde egzersizin stres ve davranış durumu üzerine etkisi.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019, pp.374-375

Hemşirelik öğrencilerinde bireysel yenilikçilik ve girişimcilik.

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Pediatrik onkoloji hastalarında kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017, pp.169-170

Anne-bebek bağlanması: Yenidoğan ünitelerindeki duyusal yoksunluk ve ihmal için çözüm olabilir mi?

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.173

Adli vakalarda veri toplama ve hemşirenin sorumlulukları

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.176 Sustainable Development

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.156

Data Collection In the Forensic Cases and Nurse’s Responsibilities

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.176

An overview of the accrediation process of Erciyes University Health Sciences Faculty of Nursing Department

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.111

Accrediation in nursing education and importance of accrediation.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.104

Bakım Odaklı İntern Hemşire Ve Hasta Etkileşimi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlilik

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.118

İlk temel ilişki: Anne bebek bağlanması

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017, pp.182

Yenidoğan ağrı yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017, pp.181

Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Preterm Yenidoğanlarda Osteopeni ve Hemşirelik Bakımı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

İshalli Çocuğa Ebeveynlerin Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Dünden Bugüne Pediatri Hemşireliği Doktora Tezleri

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal ve istismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Tip I Diabetes Mellituslu Çocuklarda Tamamlayıcı Bakım Uygulamaları

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Turkey, 28 - 29 May 2015 Sustainable Development

Tip 1 DM li Ergenlerin Kendi Yaşamlarına İlişkin Algılamaları

25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2015

Tip 1 Diyabetes Mellitus lu Ergenlerde Saldırganlık ve Kendine Zarar Verme Davranışları

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015 Sustainable Development

The Agression and Self injury in Adolescents with Type 1 DM

5th Congress of The European Academy of Paediatric Societies, Barcelona, Spain, 17 - 21 October 2014

Lise Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeyi

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1 - 03 November 2013

Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışları

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

İntörn Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

Çalışan Diabetli Çocukların Dünyası

XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamaları

in: Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: 2018. p.79-83., , Editor, Türkiye Klinikleri, 2018