Clostridium difficile Suşlarının Tanısında Serolojik ve Kromojenik Agar Yöntemlerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dilek Boz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç